V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego nie tylko wyłonił nowe władze i delegatów na Zjazd Krajowy, ale był też okazją do posadzenia dębu upamiętniającego 100-lecie Związku.

Zjazd odbył się 9 kwietnia w Pogorzelicy (gm. Rewal, pow. gryficki). Przed jego formalnym rozpoczęciem poproszono wszystkich zebranych o przejście na plac przed budynek, w którym odbywały się obrady, gdzie uroczyście zasadzono dąb, by uczcić 100-lecie Związku OSP RP i podkreślić współpracę z Lasami Państwowymi.

Po tej części zebrani udali się do auli budynku, w którym odbywały się obrady, wprowadzono sztandar Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a otwarcia Zjazdu dokonał prezes ZOW Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego Marek Kowalski.

Prezes Marek Kowalski zaproponował na przewodniczącego obrad Mirosława Zalewskiego, na jego zastępcę Piotra Słupskiego, a na sekretarza obrad Szymona Waligórę, co zostało zaakceptowane przez delegatów. Następnie powołano Prezydium w składzie: Stanisław Kopeć, Stanisław Dycha, Marian Skonieczny, Marek Kowalski, Szymon Waligóra, Piotr Słupski, st. bryg. Jarosław Tomczyk, płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś.

Obecnie w Zachodniopomorskiem, według Systemu OSP, działa 475 jednostek, 468 straży zarejestrowanych jest w KRS, a 205 działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Ogółem w 2021 roku w działaniach brało udział 45 367 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, angażując 182 391 strażaków i ratowników, w tym 13 733 zastępów OSP z KSRG w sile 64 855 ochotników; 3152 zastępów pozostałych OSP z 14 555 ochotnikami.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP złożył Henryk Jerzyk i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku. Delegaci udzielili absolutorium.

Po przerwie na ukonstytuowanie się nowych władz i wybór przedstawicieli do Zarządu Głównego ZOSP RP przedstawiono wyniki. Prezesem na kolejną kadencję wybrano ponownie Marka Kowalskiego, który poinformował zebranych o składzie nowo wybranego Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie: wiceprezesi: Krzysztof Paluch, Szymon Waligóra, Krzysztof Kardasiewicz, Mirosław Zalewski, Jan Matuszewski,

Paweł Trzaskoś, sekretarz Piotr Słupski, członkowie: Tadeusz Krzyżaniak, Adam Czernikiewicz,

Ryszard Bajkowski, Dariusz Guszczenko, Stanisław Buniak, st. bryg. Jarosław Tomczyk.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Jerzyk, a Sądu Honorowego Eugeniusz Nykiel.

Na zakończenie prezes Marek Kowalski i nadleśniczy Wojciech Pietrzak wręczyli upominki członkom Prezydium Zjazdu, kapelanom i druhowi Krzysztofowi Paluchowi.