W drugim tygodniu kwietnia 2022 roku odbyła się kolejna wideokonferencja, w której uczestniczyło kierownictwo Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych DSUNS oraz przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Gen. Serhiy Kruk przekazał podziękowania za dotychczasową pomoc jaką strona polska skierowała od początku wojny dla Ukrainy. Szczególne podziękowania skierował na ręce Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP – druha Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Związku OSP RP gen. brygadiera w st. spoczynku – Wiesława Leśniakiewicza oraz Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego – nadbrygadiera Marka Kowalskiego.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację na Ukrainie oraz bieżące potrzeby strażaków na Ukrainie. Gen. Serhiy Kruk zaznaczył, że obecnie na Ukrainie jest 10 tys. wolontariuszy, którzy pomagają strażakom w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Omówił szczegóły spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentami Litwy Gitanasem Nausedą, Łotwy Egilsem Levitsem, Estonii Alarem Karisem i Polski Andrzejem Dudą, jakie odbyło się 13 kwietnia w Kijowie. Premier Ukrainy Denys Szmyhal na spotkaniu podziękował za wsparcie wszystkim pięciu prezydentom.

Podczas spotkania Gen. Serhiy Kruk rozmawiał w języku polskim z prezydentem Andrzejem Dudą i poinformował o dotychczasowej ścisłej współpracy ze Związkiem OSP RP oraz polską Państwową Strażą Pożarną.

Podczas wideokonferencji omówiono szczegóły podpisanego w marcu br. Memorandum o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Presa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka i Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych reprezentowaną przez Gen. Serhiya Kruka.

Prace nad opracowaniem porozumienia trwały od momentu powstania w Związku OSP RP zespołu ds. pomocy Ukrainie, który ściśle współpracuje z Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych koordynując działania pomocowe i współpracę ze strażakami z innych krajów. W oparciu o Memorandum realizowane będzie wsparcie ukraińskich strażaków zarówno w czasie wojny, jak i potem podczas odbudowy kraju oraz tworzenia, na wzór Polski, ochotniczego pożarnictwa w Ukrainie.

Uznając znaczenie połączenia sił i realizacji wspólnych działań mających na celu ochronę ludności i terytorium podczas zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w ramach Memorandum zostaną zrealizowane działania pomocy technicznej dla Ukrainy mającej na celu rozwój jednostek pożarniczych zapewniających ochotniczą straż pożarną.

Celem Memorandum jest współpraca Polski i Ukrainy w zakresie tworzenia jednostek pożarniczych w celu zapewnienia ochotniczej straży pożarnej w gromadach terytorialnych Ukrainy i zapewnienie im niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Intencją Stron porozumienia jest wspólne działanie, aktywna współpraca oparta na partnerstwie, wzajemna pomoc i wzajemne wsparcie w realizacji zadań mających na celu ochronę ludności i terytorium Ukrainy.

Strony wyraziły gotowość do udzielania wszelkiego niezbędnego wsparcia doradczego i informacyjnego, które może być niezbędne przy wykonywaniu wspólnych zadań. ZOSP RP wyraził gotowość do wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wsparcia straży pożarnej w zapewnieniu jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez rozwój ich zdolności.

Na zakończenie wideokonferencji omówiono najbliższe działania, jakich można się spodziewać w nadchodzących dniach: 2 konwoje ze sprzętem zadeklarowane przez strażaków z Belgii, działania niemieckich strażaków w Brandenburgii oraz koordynacja przekazywania sprzętu ze Związkiem OSP RP oraz propozycja szkolenia ochotników z Ukrainy w ośrodkach szkoleniowych ZOSP RP.

Gen. Serhiy Kruk przekazał również informację o poniesionych stratach: od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę zniszczonych zostało 111 remiz, zginęło 26 strażaków, 80 strażaków zostało rannych i utracono 250 samochodów strażackich.

 

#SolidarnizUkrainą