W minionym tygodniu po raz drugi przez obszar Polski przejechał niemiecki strażacki konwój z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Tym razem z Berlina wyruszyło 12 ciężarówek z blisko 120 europaletami sprzętu dla strażaków, jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy, ambulans oraz autokar z pomocą medyczną. Konwój koordynowany jest przez Związek OSP Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas przejazdu konwoju niemieckim strażakom na trasie aktywnie pomagali opolscy druhowie z OSP Zalesie Śląskie (gmina Leśnica) oraz ochotnicy na Podkarpaciu pomagający przy relokacji uchodźców – OSP Świlcza i OSP Kołaczyce.

Sprzęt zostanie przekazany na tiry ukraińskie, które zawiozą go do Lwowa i stamtąd będzie rozprowadzany do strażaków na terenie Ukrainy. Palety zostały ponumerowane, a ich zawartość dokładnie opisana aby ułatwić rozpoznanie i rozdział sprzętu w miejscu docelowym.

Wśród przekazanego sprzętu były między innymi: aparaty EKG, nosze, apteczki, aparaty oddechowe, ubrania specjalne i inne, buty, hełmy, rękawice, hydrauliczne zestawy do ratownictwa technicznego, pompy infuzyjne, respiratory, butle z tlenem, pompy, armatki wodne, łóżka polowe, bandaże, środki dezynfekujące, gaśnice, namioty, drabiny oraz przyczepa z napędem awaryjnym.

Był to drugi konwój wynikający ze zbiórki, którą urządzili i przeprowadzili strażacy ochotnicy Związku Straży Pożarnej Landu Brandenburgia (Niemcy). Pierwszy konwój zawierający ponad 200 europalet dotarł na granicę polsko-ukraińską 9 marca.

W niedzielę konwój przybył do jednostki Państwowej Straży Pożarnej JRG 3 w Rzeszowie. Tam nastąpił wyładunek i przekazanie sprzętu strażackiego i medycznego, a następnie odbył się przejazd i przekazanie średniego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz ambulansu do Niska.

W drodze powrotnej w niedzielę autokar zabrał 40 uchodźców z Lublina i Warszawy oraz dostarczył i przekazał w Warszawie zapas testów covidowych do Centralnego Ośrodka Sportu Torwar, w którym są obecnie zakwaterowani obywatele z Ukrainy. Konwój wrócił już do Niemiec.

#SolidarnizUkrainą