W niedzielę, 6 marca 2022 roku o godz. 10:30 w Przemyślu, w Hotelu Albatros przy ul. Ofiar Katynia 26, odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa pod hasłem „Współpraca międzynarodowa organizacji strażackich, polskiej i francuskiej, w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy przy polskiej granicy” z udziałem:

Erica Brocardi
Director de la Communication des sapeurs-pompies de France
Dyrektora ds. Komunikacji Francuskiej Straży Pożarnej

Jean-Paul’a Bosland
Secretarie General de la federation nationale des sapeurs pompiers de france
Sekretarza Generalnego Krajowej Federacji Francuskiej Straży Pożarnej

Jerome’a Giron
Coordinator des ONG sapeurs pompiers de france
Koordynatora Organizacji Pozarządowych Francuskiej Straży Pożarnej

Waldemara Pawlaka
Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Witolda Kazieńko
Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Wojciecha Bakuna
Prezydenta Miasta Przemyśla

St. bryg. Bogusława Szczurki
Komendanta Miejskiego PSP

Marka Iwasieczko
Wójta Gminy Medyka

oraz przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tematem konferencji było współdziałanie francuskich strażaków i ratowników medycznych z polskimi strażakami-ochotnikami w punktach przygranicznych przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Prezes ZG ZOSP RP druh Waldemar Pawlak podkreślił, że obecnie siły i środki skierowane do punktów recepcyjnych na granicę polsko-ukraińską ze strony strażaków-ochotników oraz innych służb są na bieżąco koordynowane. Logistyka relokacji uchodźców z granicy wschodniej jest opanowana i na bieżąco dostosowywana do potrzeb. Ważne jest teraz, aby wszystkie lokalne sztaby humanitarne były przygotowane na przyjęcie w swoich małych ojczyznach naszych braci z Ukrainy. Ochotnicze Straże Pożarne w całej Polsce są w stałym kontakcie z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, współpracują z Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Polskim Czerwonym Krzyżem, tak aby zebrane dary, żywność i leki trafiały do osób faktycznie ich potrzebujących.

Ze strony francuskiej zadeklarowano wszelką pomoc, o którą poprosi strona polska. W zależności od potrzeb strażacy i ratownicy medyczni z Francji są w gotowości przyjazdu i pomocy na miejscu w Polsce.

Francuscy strażacy i ratownicy medyczni oraz polscy strażacy-ochotnicy działają już w punktach w Medyce i Przemyślu. Obecnie w Hotelu Albatros w Przemyślu działa tymczasowa ambasada polowa Francji.

Zarząd Główny Związku OSP RP jest w stałym kontakcie z Komendą Główną PSP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP na bieżąco współpracują z samorządowcami oraz strażakami-ochotnikami z gmin przygranicznych i jeśliby się pojawiły tam potrzeby uruchomienia rezerw strategicznych np. żywności, leków to będzie we współpracy z Państwową Strażą Pożarną takie działania wspierające prowadzić.

Wszystkie Zarządy Powiatowe i Gminne ZOSP RP oraz Komendanci Gminni przyłączyli się do lokalnych sztabów humanitarnych i koordynują pomoc niesioną przez druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Więcej informacji:

Transmisja

Przez Przemyśl przechodzi druga fala uchodźców