Jeśli jesteś uchodźcą z Ukrainy i szukasz tymczasowego schronienia w Polsce bądź  możesz zaoferować schronienie dla uchodźców – wypełnij odpowiedni formularz:

Deklaracja przyjęcia uchodźców:
https://forms.gle/SKSYZupLw3cDwaSw9

Prośba o udzielenia schronienia dla uchodźcy po ukraińsku