W związku z ogłoszonym stanem wojennym na terenie Ukrainy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją aktywnie wspierającą instytucje i służby koordynujące działania niosące pomoc obywatelom Ukrainy.

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów przygranicznych województw lubelskiego i podkarpackiego na bieżąco współpracują z lokalnymi i wojewódzkimi sztabami kryzysowymi.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak jest w stałym kontakcie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.