Informujemy że aktualnie możliwe jest wprowadzanie oraz edycja raportów, informacji zbiorczych i informacji o zjazdach za 2020 rok. W związku z pracami modernizacyjnymi SYSTEMU OSP, dane dotyczące bieżącego roku sprawozdawczego (2021) w tym raporty OSP za rok 2021 będzie można wprowadzać od 25 stycznia 2022.

Modernizacja SYSTEMU OSP “Ochotnik” w ramach projektu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych pn. “OSP – Potencjał Młodych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.