Narodowy Bank Polski ufundował nagrody dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” edycja 2021. Nagrody w postaci 6 monet kolekcjonerskich „100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” przekazała osobiście Pani Ewa Waszkiewicz Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie, nagrody i upominki odebrał Dyrektor ZW ZOSP RP Druh Kazimierz Sady.
Spotkanie z przedstawicielami NBP odbyło się w Biurze ZG ZOSP RP 13 stycznia. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Sonia Kutyła oraz Pan Artur Kowalik z warszawskiego Oddziału Okręgowego NBP.
Serdecznie dziękujemy.