Wydarzenie: Etap eliminacje pisemne OTWP, TEST online I grupa
Data: 4 grudnia 2021 roku (sobota)

Uczestnicy I grupy – uczniowie szkół podstawowych, od 4 klasy

Możliwość zalogowania się na platformie edukacyjnej między 9.00 – 9.30

Aby wziąć udział w TEŚCIE należy wykonać następujące czynności:

Logowanie na platformie https://otwp-olapp1.enot.pl/ (patrz: prawy, górny róg ekranu), w celu zalogowania się należy użyć loginu/e-mail i hasła podanego w trakcie wcześniejszej rejestracji użytkownika. Zalogowanie może potrwać kilka sekund.
Zaznaczenie wszystkich zgód – okienek checkbox
TEST zaczyna się po naciśnięciu klawisza „ZATWIERDŹ” (automatycznie uruchamia się odliczanie czasu)

Zalogowanie opiekuna w czasie testu nie jest wymagane.

TEST zawiera 60 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród 3 podanych wariantów. Nie ma możliwości poprawienia odpowiedzi, na pytania TESTu można odpowiadać w dowolnej kolejności (wybór numeru pytania przez zaznaczenie myszką klawisza z numerem w dole ekranu)

Łączny czas odpowiedzi – 60 minut, możliwość wypełnienia TESTu dla I grupy kończy się o 10.30

Punktacja eliminacji – 0 lub 1

Lista uczestników dopuszczonych do finału ustnego opublikowana będzie w dniu 4 grudnia br. po godz. 18.00 Zasady uczestnictwa w finale ustnym przesłane zostaną drogą mailową.

Wydarzenie: Etap eliminacje pisemne OTWP, TEST online II grupa
Data: 4 grudnia 2021 roku (sobota)

Uczestnicy II grupy – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Możliwość zalogowania się na platformie edukacyjnej między 11.30 – 12.00

Aby wziąć udział w TEŚCIE należy wykonać następujące czynności:

Logowanie na platformie https://otwp-olapp2.enot.pl/ (patrz: prawy, górny róg ekranu), w celu zalogowania się należy użyć loginu/e-mail i hasła podanego w trakcie wcześniejszej rejestracji użytkownika Zalogowanie może potrwać kilka sekund.
Zaznaczenie wszystkich zgód – okienek checkbox
TEST zaczyna się po naciśnięciu klawisza „ZATWIERDŹ” (automatycznie uruchamia się odliczanie czasu)

Zalogowanie opiekuna w czasie testu nie jest wymagane.

TEST zawiera 60 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród 3 podanych wariantów. Nie ma możliwości poprawienia odpowiedzi, na pytania TESTu można odpowiadać w dowolnej kolejności (wybór numeru pytania przez zaznaczenie myszką klawisza z numerem w dole ekranu)

Łączny czas odpowiedzi – 60 minut, możliwość wypełnienia TESTu dla II grupy kończy się o 13.00

Punktacja eliminacji – 0 lub 1
Lista uczestników dopuszczonych do finału ustnego opublikowana będzie w dniu 4 grudnia br. po godz. 18.00 Zasady uczestnictwa w finale ustnym przesłane zostaną drogą mailową.