Budowanie świadomości i zaangażowania w sprawy społeczne to jeden z najważniejszych celów prowadzenia przeze mnie MDP. Zależy mi na przyjaznej relacji i pokazywaniu, że młodzieżowa drużyna jest ważnym ogniwem OSP.

O nietypowych zbiórkach, wpajaniu szacunku do wspólnej własności, uwrażliwianiu na potrzeby drugiego człowieka i motywowaniu młodych do wysiłku w „Strażaku” 11/2021 opowiada opiekunka MDP Cedry Wielkie Anna Konikowska.

Pomorskie

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Cedrach Wielkich zaczęła się kształtować w 1960 roku, wtedy też powstawała OSP Cedry Wielkie (pow. gdański). W latach 60. i 70. młodzież wspierała działania strażaków, którzy walczyli z zagrożeniami przy ograniczonych możliwościach osobowych i sprzętowych. Przez wiele lat MDP Cedry Wielkie składała się jedynie z drużyny chłopięcej. W 2019 roku po raz pierwszy utworzona została żeńska sekcja MDP. W tym też roku zostałam powołana na opiekuna młodzieżówki, aby wesprzeć pozostałych strażaków w opiece nad drużyną i rozwinięciu sekcji dziewczęcej. MDP Cedry Wielkie składa się z 14 członków, 5 dziewcząt i 9 chłopców.

Zbiórki nad wodą

Na zbiórkach poruszam zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Często ćwiczę z MDP scenariusze działań ratowniczo-gaśniczych, tak by przygotować ich na to, iż w przyszłości zostaną aktywnymi członkami OSP. Dodatkowo co jakiś czas organizuję zbiórki nietypowe, np. bezpieczne zachowanie nad wodą z wykorzystaniem łodzi motorowej będącej na wyposażeniu naszej jednostki. Organizowałam też symulację akcji ratunkowej, w której brała udział młodzież wraz ze strażakami, przećwiczone zostało wówczas gaszenie pożaru nieużytków. W 2020 roku ze względu na pandemię zbiórki odbywały się online, aby zachować ciągłość zajęć. Chcąc odświeżyć młodym posiadaną już wiedzę, nagrałam filmik z pokazem udzielania pierwszej pomocy w wyniku zatrzymania krążenia u osób dorosłych i niemowląt oraz w przypadku zadławienia. Film był omawiany na zbiórce online.

Punktacja

Wprowadziłam system punktów za obecność oraz zachowanie i zaangażowanie podczas zbiórek. Pozwala to ocenić, czy któryś z członków MDP wymaga rozmowy motywacyjnej, która skutkuje wyznaczeniem zadania, np. przyjęcie roli prowadzącego zbiórkę bądź przygotowania samemu materiałów szkoleniowych dla pozostałych członków MDP.

W 2019 roku przygotowywałam drużynę MDP do wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych według regulaminu CTIF. Sami zbudowaliśmy tor do treningów, który pozwolił nam na regularne ćwiczenia. Niestety, środki finansowe były niewystarczające, by zakupić odpowiednią odzież dla naszych zawodników. Zwróciliśmy się do społeczności lokalnej o wsparcie. Odzew nas zaskoczył. Kupiliśmy koszulki oraz dresy dla MDP, a po jakimś czasie, w nagrodę za dobre wyniki sportowe, kupiłam im także czapki.

Zaangażowałam też moją drużynę do wzięcia udziału w konkursie „Strażacy dla klimatu” oraz w konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna organizowanym przez ZOSP RP. Samo uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach, moim zdaniem, pozwala zmienić tryb pracy, oderwać ich od standardowego toku działań na zbiórkach, zmotywować do zaangażowania i własnej pracy na rzecz swojej strażackiej rodziny.

Będziemy mieć swoją salkę

Obecnie trwa rozbudowa remizy OSP Cedry Wielkie, bowiem dotychczas nie mieliśmy możliwości prowadzenia zbiórek w salce szkoleniowej i były one organizowane w garażu. Za każdym razem trzeba było wystawić samochód na zewnątrz. Garaż jest jednak słabo ogrzewany i nieraz szczękały nam zęby. Na szczęście remont dobiega końca. Dzięki wsparciu wójta gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego oraz starostwa powiatowego będziemy mieli nową salkę. Pomagamy w  pracach budowlanych i wspólnie planujemy, jak wykorzystać nowe pomieszczenie i jego potencjał, a także urozmaicić przyszłe spotkania.

Dla naszej społeczności

Często angażuję MDP Cedry Wielkie w akcje społeczne. To wsparcie każdego Finału WOŚP, w okresie świąt Bożego Narodzenia organizowane są zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z Kresów Wschodnich. Pomagamy organizować pokazy dla dzieci z Domu Dziecka w Straszynie. Budowanie świadomości i zaangażowania w sprawy społeczne to jeden z najważniejszych celów prowadzenia przeze mnie MDP. Kształtowanie przyszłych pokoleń strażaków ochotników to skomplikowany proces, ale wart wysiłku. Efekty wzruszają i cieszą, gdy młodzi druhny i druhowie stają się pełnoletni, przechodzą szkolenia i stają w szeregach OSP, by nieść pomoc.

Cały artykuł w papierowym wydaniu “Strażaka” 11/2021

Fot. archiwum MDP Cedry Wielkie