W dniu 08 listopada 2021 w podkrakowskich Zielonkach, województwo małopolskie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Inicjatorem wydarzenia był Wiceminister Klimatu i Środowiska Edward Siarka w ścisłej współpracy z wymienionymi instytucjami. Dzięki podpisanej umowie do wszystkich Jednostek OSP w Naszym Kraju trafią Sadzonki Dębu, które mają upamiętniać 100-Lecie Istnienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie z ramienia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podpisał Prezes Zarządu Głównego Dh Waldemar Pawlak, a Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych reprezentował p.o. Dyrektor Józef Kubica.

Podpisanie dzisiejszej umowy jest wyrazem trwającej od lat współpracy między strażakami, a leśnikami w Polsce. Jednostki OSP w całym kraju od wielu lat ściśle działają na rzecz ochrony środowiska. Wiele razy Strażacy Ochotnicy pokazali, że są tam, gdzie ratunku potrzebuje Nasza przyroda, Nasze lasy. Zawsze możemy na nich liczyć. Za to dziś chcemy wam podziękować – Powiedział Edward Siarka Wiceminister Klimatu i Środowiska.

Po odzyskaniu Niepodległości Przez Nasz Kraj w wielu miejscach w Polsce sadzono symboliczne Trzy Dęby jako pamięć o trzech zaborach, które przeżyliśmy. Ta inicjatywa, którą dziś rozpoczynamy to nawiązanie do tej wspaniałej idei. Dzięki temu powiększymy lesistość w Naszym Kraju oraz co bardzo ważne poprawy warunków środowiskowych. Dziś chcemy, aby te dęby, były takim samym symbolem jak kiedyś, pokazaniem, że wychodziliśmy po za wymiar zwykłych działań ratowniczych powiedział Dh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Na koniec głos zabrał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, który podziękował Strażakom ochotnikom za swój wieloletni wkład w rozwój środowiska i jego ochrony. Wspominając ciężką pracę Rycerzy Floriana w Kuźni Raciborskiej. Dziękuje za to, że bez wahania wjeżdżacie do lasu w celu ratowania tego wielkiego dobra narodowego jakim są Lasy. W dniu wielkiego święta 100-Lecia Związku OSP RP życzę wam wszystkiego najlepszego.

Na zakończenie wydarzenia przekazano trzy pamiątkowe Dęby dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach Gmina Zielonki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu, Gmina Krzeszowice oraz gospodarzom Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonkach, Gmina Zielonki, którzy dokonali uroczystego posadzenia sadzonki Dębu.

W uroczystości wzięli udział także Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Dh Kazimierz Sady, Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. Małopolskiego Dh Łukasz Łach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Zielonkach Dh Jan Palimąka.
AUTOR TOMASZ NOWAK
ZDJĘCIA TOMASZ NOWAK