11 września 2021 r. w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach podczas Gali Finałowej IV edycji Konkursu FLORIANY poznaliśmy 14 zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom IV edycji!

Tegoroczna Gala miała wyjątkową oprawę, ponieważ w 2021 roku obchodzimy jubileusz 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do Europejskiego Centrum Matecznik Mazowsze przybyli reprezentanci nominowanych ochotniczych straży pożarnych, partnerzy inicjatyw, przedstawiciele firm zgłoszonych do konkursu w kategorii „Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca”, delegacje wojewódzkich władz samorządowych i struktur Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz laureaci Strażackiego Plebiscytu Polska Press. Uroczystość rozpoczął koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice wraz z grupą taneczną mażoretek „Fanaberia”.

Werdyktem Kapituły Konkursu spośród 27 nominowanych nagrodzono 12 najlepszych i najciekawszych prospołecznych inicjatyw zrealizowanych w latach 2018-2019. Ich autorzy i wykonawcy – ochotnicze straże pożarne oraz partnerzy projektów, odebrali prestiżowe statuetki FLORIANA. Nagrodzono także dwóch najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców.

Najpopularniejszą kategorią IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów ponownie okazała się „Kultura i tradycja” (39 zgłoszeń), ale niemałym powodzeniem cieszyły się też kategorie „Edukacja” (30) oraz „Sport rekreacja i turystyka” (26). Najmniej zgłoszeń dotyczyło innowacji cyfrowych oraz ekologii i ochrony środowiska, choć wiele OSP jest przecież bardzo aktywnych na tym polu. Ogółem wpłynęły 202 zgłoszenia w systemie elektronicznym.

Zdj. Krzysztof Nowak

Oto laureaci Florianów 2020/2021:

Lista nagrodzonych w jedenastu kategoriach, w ramach których oceniono inicjatywy zgłoszone do IV edycji Konkursu FLORIANY:

 1. Infrastruktura
  • Projekt zrealizowany z partnerami:
   • OSP w Świbno, gmina Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. pomorskie, za inicjatywę ” Na rzecz Świbna – poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Świbnie z działaniami animacyjnymi na rzecz mieszkańców Świbna i okolic”.
 2. Bezpieczeństwo
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Poznań-Głuszyna, gmina Poznań, powiat poznański, woj. wielkopolskie, za inicjatywę “Korytarz ratunkowy – to dziecinnie proste”.
 3. Ochrona środowiska i ekologia
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Zagajówku, gmina Michałów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie, za inicjatywę ” Warsztaty ekologiczne – edukacja dla przyszłości – organizowane na terenie gminy Michałów w latach 2017-2019″.
 4. Estetyka przestrzeni publicznej
  • Projekt zrealizowany z partnerami:
   • OSP w Biskupicach, gmina Grodziec, powiat koniński, woj. wielkopolskie, za inicjatywę “Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach “.
 5. Edukacja
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Miejscu Odrzańskim, gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, za inicjatywę “OSP w Miejscu Odrzańskim edukuje młodych strażaków”.
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP Koziegłówki, gmina Koziegłowy, powiat myszkowski, woj. śląskie, za inicjatywę “Dzisiaj kodujesz – jutro programujesz”.
 6. Sport, rekreacja i turystyka
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Główczycach, gmina Dobrodzień, powiat oleski, woj. opolskie, za inicjatywę “Fire Truck Show czyli XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych”.
 7. Kultura i tradycja
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Kłobuczynie, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie, za inicjatywę “Na straży pamięci”.
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Bieżyniu, gmina Krzywiń, powiat kościański, woj. wielkopolskie, za inicjatywę “Podejrzane rzemiosła – tradycyjne rzemiosła Wielkopolski”.
 8. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP w Przygłowie, gmina Sulejów, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, za inicjatywę “Strażacka zbiórka złomu dla Krystianka”.
 9. Innowacje oraz integracja cyfrowa
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP Kazimierz, gmina Lutomiersk, powiat pabianicki, woj. łódzkie, za inicjatywę “System jednoczesnego alarmowania strażaków”.
 10. Współpraca zagraniczna
  • Projekt zrealizowany samodzielnie:
   • OSP Samborowice, gmina Pietrowice Wielkie, powiat raciborski, woj. śląskie, za inicjatywę ” W naszej strażackiej drużynie jak w polsko – czeskiej rodzinie”.
 11. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
  • Usługi Sprzętowo-Transportowe I Przebudowa Dróg Jerzy Urbanik – Trzcinica, woj. podkarpackie, zgłoszony przez OSP w Myscowej.
  • Jacek Rutkowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud, woj. kujawsko-pomorskie, zgłoszony przez OSP w Woli Wapowskiej.

Przedsięwzięcia zgłoszone do Konkursu oceniała Kapituła pod przewodnictwem Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka w składzie: wybitny sportowiec i organizator Tour de Pologne Czesław Lang, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prof. Władysław Tabasz, prof. Artur Krajewski, twórca Telewizji Kino Polska oraz projektów KinoRP i „Kino za Rogiem” Grzegorz Molewski, prezydent Pracodawców RP dr Andrzej Malinowski i redaktor naczelna „Strażaka” Dorota Pardecka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu FLORIANY za nadesłanie zgłoszeń, dzięki temu wiemy, jak bardzo jesteście aktywni i co robicie dla swoich lokalnych społeczności. Każda Wasza inicjatywa jest bezcenna i przynosi wiele pożytku mieszkańcom Waszych miejscowości.

FLORIANY to konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika “Strażak”. Skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych przedsięwzięć.

Relację z Gali Finałowej Konkursu FLORIANY można obejrzeć na Facebooku ZOSP RP:
https://www.facebook.com/Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej