W odpowiedzi na apel Europejskiej Rady Resuscytacji oraz oddolne głosy strażaków ochotników, rozpoczęły się zaawansowane działania w celu wprowadzenia w Polsce systemu First Responder. Projekt został zainaugurowany podczas warsztatów z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

W odpowiedzi na apel Europejskiej Rady Resuscytacji oraz oddolne głosy strażaków ochotników, rozpoczęły się zaawansowane działania w celu wprowadzenia w Polsce systemu First Responder. Projekt został zainaugurowany przez strażaków OSP Wtórek i prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka podczas warsztatów zorganizowanych z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Wprowadzenie funkcji First respondera w oparciu o gęstą sieć ochotniczych straży pożarnych i inne organizacje ratujące życie w Polsce, to jeden z kluczowych elementów strategii ZOSP RP i OSP na najbliższe pokolenie o nazwie FLORIAN 2050.

Funkcja ferst respondera nie będzie dodatkowym zadaniem narzuconym OSP, tylko działaniem dobrowolnym. – Nie będzie to dodatkowym obowiązkiem, ale działaniem ochotniczym. Obejmie tylko tych, którzy będą gotowi podjąć się tego zadania całkowicie dobrowolnie i bezinteresownie – powiedział prezes Waldemar Pawlak podczas spotkania ze strażakami z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Przypomnijmy, że first responder to ratownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, reagujący na zdarzenie jako pierwszy. Jego zadaniem jest podtrzymanie funkcji życiowych do momentu przyjazdu karetki pogotowia, zastępów PSP lub OSP. System First Responder doskonale sprawdza się w Europie i na świecie.

16 października z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca Ochotnicza Straż Pożarna im. J. Mikołajczyka we Wtórku (gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie) zorganizowała otwarte warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Gościem specjalnym wydarzenia był prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Instruktorami byli strażacy ochotnicy z OSP we Wtórku będący z zawodu ratownikami medycznymi lub posiadający uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym również druhna, która jest zawodową położną. Równolegle do warsztatów przeprowadzony został QCPR Challenge, czyli konkurs w jakości uciskania klatki piersiowej dla strażaków ochotników, w którym mogły wziąć udział okoliczne jednostki.

To z OSP Wtórek wyszła inspiracja wprowadzenia w naszym kraju systemu First Responder. Jej prezes Marcin Fleischer, który z zawodu jest ratownikiem medycznym, został koordynatorem z ramienia ZOSP RP do spraw wdrażania systemu First Responder w Polsce w oparciu o sieć OSP i innych organizacji ratujących życie.

– Druh Marcin Fleischer, na podstawie swoich doświadczeń w ratownictwie medycznym, a także praktycznych rozwiązań światowych, zaproponował byśmy wprowadzili system First Responder w naszym kraju i wygląda na to, że jest to możliwe do zrobienia. Wtedy ratownik będzie mógł nawet w pojedynkę podjąć działania skuteczne i najważniejsze w pierwszych minutach zagrożenia. Dzisiaj jest oficjalna inauguracja tego projektu abyśmy mogli zaproponować, dla ochotniczych straży pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, całego systemu ochrony ludności, inicjatywę, która będzie ten system wspomagała – powiedział prezes Waldemar Pawlak w Światowym Dniu Przywracania Czynności Serca zaznaczając, że funkcja ferst respondera nie będzie dodatkowym zadaniem narzuconym OSP, tylko działaniem dobrowolnym. – Nie będzie to dodatkowym obowiązkiem, ale działaniem ochotniczym. Obejmie tylko tych, którzy będą gotowi podjąć się tego zadania całkowicie dobrowolnie i bezinteresownie – podkreślił prezes Pawlak.

Tekst i zdjęcia: Dorota Pardecka