Wręczenie FLORIANÓW 2021 było okazją do świętowania 100-lecia Związku OSP RP. Po raz pierwszy zabrzmiały też specjalnie skomponowane na Galę fanfary dla zwycięzców.

IWONA LEGĘDŹ

Artykuł ukazał się w „Strażaku” nr 10/2021

Strażaków ochotników zasiadających na widowni Gali FLORIANÓW 2021 powitały wyświetlane na ekranach LED ogromne złote statuetki, a pomiędzy nimi logo 100-lecia ZOSP RP. To podkreślało wyjątkowy charakter uroczystości, która była podwójnym świętem – nagrodzenia najlepszych strażackich inicjatyw i 100. rocznicy powstania ogólnokrajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uroczystość otworzył występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Grafika na ekranach głównych zmieniała się w zależności od repertuaru Zespołu i tego, co prezentował balet. Jak zwykle był to brawurowy popis.

Następnie pojawili się prowadzący Galę: dziennikarka i prezenterka telewizyjna Miłka Skalska oraz muzyk i piosenkarz Paweł „Biba” Binkiewicz.

Rycerzom Floriana

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru ZOSP RP, odśpiewanie hymnu państwowego i złożenie meldunku prezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemarowi Pawlakowi, który następnie otworzył Galę i zwrócił się do obecnych na widowni druhen, druhów i gości specjalnych: ‒ Konkurs FLORIANY promuje ochotnicze straże pożarne, które mają wyjątkowe pomysły na poprawienie i rozwój życia społecznego i kulturalnego całego kraju. Chcę podziękować tym rycerzom Floriana, którzy oprócz tej podstawowej służby „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, czyli działań ratowniczych, podejmują działania o wymiarze wspólnotowym, współpracują z partnerami i samorządami. Tutaj w szczególny sposób chciałbym podziękować wszystkim samorządom. Samorządowcy są pierwszym partnerem, bratem, tym, który wspiera działalność ochotniczych straży pożarnych, i to ważne, aby ta współpraca była dobrze doceniona. (…) A oprócz tego strażacy ochotnicy potrafią też znajdować partnerów w wielu różnych miejscach. Są to także pracodawcy, ci działający lokalnie, w całym kraju czy globalnie. Ważne, abyśmy potrafili przekonywać też tych, którzy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają cenne inicjatywy. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy zostali nominowani do nagrody głównej. Gratuluję tym, którym wręczymy statuetki. (…)

Gościnne Mazowsze

Głównym Partnerem Konkursu FLORIANY 2021 był samorząd województwa mazowieckiego i marszałek Adam Struzik. To dzięki jego przychylności wobec strażaków ochotników mogliśmy kolejny raz gościć w nowoczesnym Europejskim Centrum Matecznik Mazowsza w Otrębusach pod Warszawą. Ten nowoczesny obiekt ma znakomitą salę widowiskową, obszerne foyer i jest na tyle funkcjonalny, że może ugościć 500 widzów.

Spotkanie w Otrębusach było okazją do wręczenia uczestnikom okolicznościowych medali 100-lecia Związku. Otrzymali je członkowie Kapituły FLORIANÓW, zwycięzcy i nominowani, a także laureaci plebiscytu Partnera Medialnego Gali FLORIANÓW Grupy Polska Press. Prowadzący przypomnieli w kilku słowach o ważnym jubileuszu, jaki obchodzimy, i o wielkiej centralnej uroczystości z tej okazji, która odbyła się 4 września na Placu Zamkowym w Warszawie.

Specjalne fanfary

Wszystkie nominowane inicjatywy były prezentowane na ekranach LED. Potem na scenę wkraczał członek lub członkini Kapituły: prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, prof. ASP Artur Krajewski, redaktor naczelna „Strażaka” Dorota Pardecka. Za ich plecami zmieniała się grafika. Pojawiał się ogień gaszony wodą (dwa strażackie żywioły) i wyłaniała się nagroda główna ‒ statuetka FLORIANA. Tradycyjnie członek Kapituły trzymał w ręku złotą kopertę zabezpieczoną lakową pieczęcią w tym samym kolorze. (…) Na widowni nerwy sięgały zenitu, aż w końcu padała nazwa zwycięskiej OSP. Były wybuchy radości i wielkie wzruszenie. Po raz pierwszy zabrzmiały florianowe fanfary skomponowane przez adiunkta w Instytucie Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Sztuki i Nauki o Edukacji oraz wieloletniego dyrygenta orkiestr dętych Karola Pykę. Laureaci dziękowali Kapitule za dostrzeżenie ich działań, a swoim partnerom za wsparcie przy realizacji inicjatyw.

Moc uczuć i wrażeń

Zwycięzcy kategorii „Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna” OSP w Przygłowie przekazali wszystkim dobrą wiadomość, że mały chłopczyk, dla którego zbierali złom, wyzdrowiał, ma się dobrze i zamierza być strażakiem. Padła też ważna deklaracja – zwycięzca kategorii „Innowacje cyfrowe” druh Przemysław Jarnot z OSP Kazimierz, uhonorowany statuetką za wymyślenie systemu jednoczesnego alarmowania strażaków, zobowiązał się, że pomoże każdej ochotniczej straży pożarnej, która taki system chce zastosować u siebie. Projektem zachwycony był też prezes Pawlak, który komentując wygraną OSP Kazimierz, stwierdził, że ten system idealnie wpisuje się w ideę first respondera, czyli szybkiego, bezpośredniego alarmowania ratowników, aby mogli w czasie nie dłuższym niż 5 min udzielić pomocy.

Gala miała też wyjątkową oprawę artystyczną. Oprócz występu Zespołu „Mazowsze”, którym się rozpoczęła, był też koncert Orkiestry Dętej OSP Kłomnice, której towarzyszyły mażoretki z grupy tanecznej „Fanaberia”. Niespodziankę miał też prowadzący uroczystość Paweł „Biba” Binkiewicz. W pewnym momencie odłożył mikrofon, wziął gitarę i zaśpiewał strażakom swoją najnowszą piosenkę.

Gala pełna nagród

Zwycięzcy odebrali nie tylko największą nagrodę – dumę i satysfakcję z bycia docenionym, czego symbolem jest piękna, błyszcząca figurka FLORIANA, ale także nagrody rzeczowe i finansowe. Partnerzy Konkursu FLORIANY – firmy z branży pożarniczej, chcąc podziękować strażakom za ich działalność, ufundowali dla laureatów sprzęt pożarniczy lub przeznaczyli bony pieniężne. (…) Sprzymierzeńcy i promotorzy strażaków – samorządowcy również mieli niespodzianki dla OSP ze swojego terenu. Nagrody ufundowali marszałkowie województw: mazowieckiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego.
(…)

Cały artykuł w papierowym wydaniu „Strażaka” nr 10/2021