W dniu 17 października 2021 roku w odbyła się XX Małopolska Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach połączona z Wojewódzkimi Obchodami 100-Lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W Pielgrzymce wzięło udział ponad 150 pocztów sztandarowych, kompanie reprezentacyjne Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz kompanie złożone z druhów ochotników z terenu Powiatu Tarnowskiego, Powiatu Nowotarskiego oraz Dąbrowy Tarnowskiej. Ponadto do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zjechali się strażacy z całego województwa wraz ze swoimi rodzinami. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance Wielkiej, Powiat Oświęcimski.

Z okazji tych uroczystości zorganizowano uroczysty Apel podczas którego zasłużonych druhów odznaczono Złotym Znakiem Związku, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, Medalem Honorowym im. Wiesława Wody, Srebrną oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Złoty Znak Związku odebrała również jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Filipowskiej, Powiat Krakowski, która w tym roku również obchodzi Jubileusz 100-Lecia działalności.

Apel rozpoczął przegląd pododdziałów. Dowódca uroczystości dh Wieńczysław Pawłowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia uroczystości dh Waldemarowi Pawlakowi Prezesowi Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uroczystość poprowadził spiker dh Tomasz Nowak. Zaproszonych gości powitał dh Łukasz Łach Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. małopolskiego, a wśród nich mogliśmy zobaczyć dh Edwarda Siarkę Wiceministra Klimatu i Środowiska, Prezesa ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego, dh Kazimierza Sady Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP, Pana Ryszarda Pagacza Wicewojewodę Małopolskiego, dh Łukasza Smółkę Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, st. bryg. Piotra Filipka Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, mł. bryg. Marka Chwałę Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Pana Pawła Szczygieł Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Wiceprezesów Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w osobach dh Leszka Zięby, dh Zbigniewa Dudy, dh Krzysztofa Kosiby oraz dh Władysława Kucharskiego, komendantów powiatowych i miejskich PSP oraz strażaków ochotników z terenu całego województwa. Za zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości odpowiadała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu, Gmina Krzeszowice, Powiat Krakowski.

Podczas uroczystości z okazji 100-Lecia Związku OSP RP, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Krakowie wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie przekazali sadzonkę „Dębu Papieskiego” dla jednostki OSP Wola Filipowska. Było to symboliczne rozpoczęcie akcji „100 drzew na 100-Lecie Związku OSP”. Przekazania dokonał Wiceminister Klimatu i Środowiska Edward Siarka wraz Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Panem Pawłem Szczygieł.

Po zakończeniu Apelu pododdziały przemaszerowały do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Małopolskich Strażaków oraz Ich Rodzin, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej ksiądz Janusz Mastalski. Ksiądz Biskup wygłosił homilię w której odniósł się do działalności wszystkich strażaków używając metafor do sprzętu, którego używamy w działalności ratowniczo-gaśniczej. Zatrzaśnik jako Zatrzaśnik Boży, przez którego powierzamy zawierzenie Panu Bogu. Siekierołom jako urządzenie do rozbijania różnego rodzaju materiałów. Takie urządzenie jest niezbędne aby rozbijać wszystko co przeszkadza nam być blisko Pana Boga. Tłumica do gaszenia pożarów traw, jako narzędzie do tłumienia lęku Strażaków aby w codziennym życiu być blisko Boga. Na koniec ks. Biskup Janusz Mastalski zwrócił się do zgromadzonych strażaków słowami „Strażak Jest Człowiekiem Odważnym! Człowiekiem Służby, Człowiekiem z Godnością! Jak przed Wami nie uklęknąć i nie powiedzieć: Jak dobrze, że jesteście!”