Na witrynie internetowej Komendy Głównej PSP opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych datowana na 11 października br.

Tekst nowego projektu do pobrania tu: https://www.gov.pl/web/kgpsp/projekt-ustawy-do-pobrania

Związek OSP RP prowadzi analizę zapisów projektu ustawy z 11 października. Analiza przedstawiona będzie na posiedzeniu Prezydium ZG ZOSP RP które planowane jest na 21 października br., po czym Prezydium przedstawi stanowisko Związku OSP RP w tej sprawie.

W opracowanym stanowisku chcielibyśmy uwzględnić uwagi szerokiego grona strażaków zaangażowanych w ochotnicze pożarnictwo.
Dlatego zwracamy się z prośbą o przekazywanie Waszych uwag do nowego projektu poprzez formularz: https://forms.gle/fgyrF7md6wD3LYNK7

Interesuje nas Wasze zdanie o różnych blokach zagadnień regulowanych zapisami ustawy. Interesująca jest także Wasza ocena proponowanych w projekcie rozwiązań w odniesieniu do obowiązujących obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ustawa do pobrania:) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910810351/U/D19910351Lj.pdf

Jednocześnie przypominamy, że trwa proces procedowania poprzedniej wersji (datowanej na 2 lipca br,) można prześledzić tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12348654/katalog/12800469#12800469

Związek OSP RP zgłosił swoje uwagi do projektu ale nie otrzymał szczegółowej odpowiedzi. Stanowisko Związku OSP RP: http://zosprp.pl/files/news/_pdf/54_XV_2021.pdf

Ocena projektu ustawy: http://zosprp.pl/files/news/_pdf/ZOSP.ustawa_OSP.ocena_prawna_projektu_u…