Zapraszamy do zgłaszania się do czternastomiesięcznego programu Szkoła Liderów OSP w ramach projektu Związku OSP RP pn. “OSP – Potencjał Młodych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Szkoła Liderów OSP to pilotażowy ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieżowych liderów w OSP i osób pracujących z młodzieżą. Program obejmuje prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu:

  • zarządzania w ngo (m.in. podstawy prawno-finansowe, budowanie zespołów)
  • wspierania i rozwoju umiejętności liderskich, komunikacyjnych i informacyjnych
  • podnoszenia standardów zarządzania i oferty animacji kulturalnej.

Wymagany jest udział w 3 z 4 weekendowych zjazdów.

Działaniami uzupełniającymi Szkołę Liderów OSP, skierowanymi do jej uczestników są wizyty studyjne i doradztwo eksperckie.

W programie weźmie udział 100 liderów OSP z 50 jednostek – po jednym młodzieżowym liderze i osobie pracującej z młodzieżą.
Każda z osób zgłaszanych powinna wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

Nabór trwa do 7.11.2021r. do godz. 23:59 za pośrednictwem formularza on-line.

Więcej informacji w regulaminie uczestnictwa.

ZGŁOSZENIE do programu

Kontakt: potencjalmlodych@osp.org.pl