Z raportu dowiesz się m.in…

  • Co zwiększa, a co hamuje zaangażowanie młodzieży w OSP.
  • Jak wyglądają relacje międzypokoleniowe w OSP.
  • Jak działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
  • Jak na sytuację OSP oraz młodzieży w OSP wpłynęła pandemia.
  • Jaka jest sytuacja finansowa OSP.
  • Jakie są kluczowe problemy OSP.

Przeczytaj raport Badań Klon/Jawor “OSP – potencjał młodych. Raport z badań Ochotniczych Straży Pożarnych i młodzieży w nich działającej”!