Zbliża się kolejny Dzień Papieski. W tym roku – pod hasłem “Nie lękajcie się”obchodzony będzie 10 października.
Materiały informacyjne można pobrać ze strony Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: www.dzielo.pl w zakładce Dzień Papieski.
Tradycyjnie zapraszamy do świętowania w swoich miejscowościach z udziałem sztandarów, orkiestr, zespołów wokalnych, młodzieży i w ogóle strażaków i ich rodzin. Prosimy o informacje o swoich inicjatywach.

Plakat do pobrania