W odpowiedzi na apel Europejskiej Rady Resuscytacji oraz oddolne głosy strażaków ochotników, zgodnie ze strategią FLORIAN 2050, rozpoczęły się zaawansowane działania w celu wprowadzenia w Polsce systemu First Responder. Projekt został zainaugurowany podczas warsztatów z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca przez strażaków OSP Wtórek i prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka.

DOROTA PARDECKA

Artykuł ukazał się w „Strażaku” nr 10/2021

W sobotę 16 października z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca Ochotnicza Straż Pożarna im. J. Mikołajczyka we Wtórku (gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie) zorganizowała otwarte warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Wzięła w nim udział zarówno miejscowa młodzież, jak i osoby dorosłe. Szkolili się także redaktorzy „Strażaka”. Podczas zajęć można było nauczyć się zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem defibrylatora AED, udzielania pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia, także u niemowlęcia, czy w sytuacjach, gdy występują różnego rodzaju urazy.

Szkolenie pod okiem zawodowców

Warsztaty odbyły się w siedzibie strażaków, którzy zaprosili wszystkich chętnych do nauki ratowania życia. Uczestnicy mieli do dyspozycji fantomy, w tym fantom niemowlęcia, defibrylatory szkoleniowe, specjalną kamizelkę do nauki udzielania pomocy w przypadku zadławienia, czyli ćwiczenia tzw. chwytu Heimlicha. Ćwiczyły dzieci i młodzież, panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wtórku, mieszkańcy z rodzinami. Gościem specjalnym wydarzenia był prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak. Instruktorami byli strażacy ochotnicy z OSP we Wtórku będący z zawodu ratownikami medycznymi lub posiadający uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym również druhna, która jest zawodowym położnym: Maciej Ziąbka (rat. med.), Michał Sobiś (rat. med.), Katarzyna Fleischer (rat. KPP), Maria Jaźwiec (rat. KPP, położna), Błażej Kosmala (rat. KPP), Jacek Kucharski (rat. KPP), Tomasz Szymczak (rat. KPP), Damian Słowiński (rat. KPP). Gospodarzem wydarzenia był prezes OSP Wtórek Marcin Fleischer, koordynator z ramienia ZOSP RP do spraw wdrażania systemu First Responder w Polsce w oparciu o sieć OSP i innych organizacji ratujących życie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes ZOP ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim st. bryg. w st. sp. Andrzej Morta, były komendant KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszny poczęstunek.

Większe szanse na przeżycie

Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca został ustanowiony w 2018 roku. Wcześniej, bo już w 2013 roku Europejska Rada Resuscytacji zainicjowała Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Celem jest, aby jak najwięcej osób zapoznać z podstawowymi zasadami resuscytacji, czyli umiejętnościami, które są bezcenne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nagłym zatrzymaniem krążenia. A te zdarzają się niestety nader często w domu, w pracy, na ulicy, w kinie, restauracji czy kościele. Aż 60, nawet do 80 procent zatrzymań krążenia ma miejsce w domach, wśród członków rodziny. Zatrzymanie akcji serca może prowadzić do nieodwracalnego niedotlenienia mózgu i innych narządów. To główna przyczyna zgonów na świecie.
W samej Europie z tego powodu umiera 400 tysięcy osób. Tylko 10 procent osób po zatrzymaniu krążenia w miejscu innym niż szpital ma szansę na przeżycie. Szybka reakcja, resuscytacja i defibrylacja wykonana w ciągu 5 minut od momentu zatrzymania krążenia zwiększa szanse na przeżycie nawet do 70 procent!!! Dlatego kluczowe są pierwsze minuty od zatrzymania krążenia, 3‒5 minut, w których należy udzielić natychmiastowej pomocy, by podtrzymać funkcje życiowe do momentu przyjazdu karetki pogotowia lub ratowników ze specjalistycznym sprzętem. Właściwe uciskanie klatki piersiowej i umiejętność użycia defibrylatora są więc na wagę życia. (…)

QCPR Challenge

Równolegle do warsztatów przeprowadzony został QCPR Challenge, czyli konkurs jakości uciskania klatki piersiowej dla strażaków ochotników, w którym mogły wziąć udział okoliczne jednostki. W konkursie wystartowało 17 strażaków. Nad przebiegiem konkursu czuwali jurorzy – ratownicy z OSP Wtórek, którzy dzięki technologii QCPR kontrolowali jakość uciskania klatki piersiowej, która bezpośrednio przekłada się na skuteczność w ratowaniu życia. Znaczenie ma tempo i głębokość ucisków oraz, co bardzo ważne, podtrzymanie tych parametrów, co nie jest proste, gdy niosący pomoc zaczyna słabnąć. To w końcu wysiłek fizyczny. Ochotnicy, którzy osiągnęli trzy najlepsze wyniki, zostali nagrodzeni lekkimi hełmami ratowniczymi Tytan Max i apteczkami podręcznymi. (…)

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak oprócz nagród wręczył zdobywcom trzech pierwszych miejsc medale pamiątkowe wykonane z okazji 100-lecia działalności ruchu strażackiego pod wspólnym sztandarem ZOSP RP. Uhonorował takim medalem także OSP Wtórek za działania edukacyjne na rzecz promowania pierwszej pomocy. Wszyscy strażacy i panie z KGW otrzymali jubileuszowe przypinki.

Druh Waldemar Pawlak podkreślił, że spotkanie w OSP Wtórek z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca jest inauguracją projektu wprowadzającego system First Responder w Polsce. To kluczowy element strategii FLORIAN 2050, która wskazuje kierunki i cele działań Związku OSP RP i ochotniczych straży pożarnych na najbliższe pokolenie.

Przypomnijmy, że first responder to ratownik przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy, reagujący na zdarzenie jako pierwszy. Jego zadaniem jest podtrzymanie funkcji życiowych do momentu przyjazdu karetki pogotowia, zastępów PSP lub OSP. System First Responder doskonale sprawdza się w Europie i na świecie – w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Europejska Rada Resuscytacji w swoich wytycznych zaleca, żeby na kilometr kwadratowy było 10 takich ratowników wolontariuszy.

(…)

Cały artykuł w papierowym wydaniu „Strażaka” nr 10/2021