W niedzielę 26 września 2021 r. w miejscowości Zwierzyniec, pow. zamojski odbyły się  wojewódzkie uroczystości setnej rocznicy utworzenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Wybór miejsca obchodów tak ważnej dla Związku rocznicy nie był przypadkowy. Z miejscowością związany był Józef Tuliszkowski jeden z twórców zjednoczenia ruchu strażackiego i współorganizator w dniach 8 – 9 września 1921 roku w Warszawie pod hasłem „W jedności siła”, Pierwszego Ogólnokrajowego Zjazdu Straży Pożarnych.

Józef Tuliszkowski w latach 1906-1910 pracował w Fabryce Wyrobów Drzewnych w Zwierzyńcu Lubelskim. Przebywając na ziemi zamojskiej opracował sygnalizację gestową oraz napisał wydany w roku 1909 pionierski podręcznik dla strażaków „Walka z pożarem”.

Wojewódzkie obchody 100-lecia Związku OSP RP połączone były z jubileuszem 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu, której patronem jest Józef Tuliszkowski.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11,00 uroczystą Mszą Św. w intencji strażaków i ich rodzin w kościele „Na Wodzie” pw. Św. Jana Nepomucena, której przewodniczył proboszcz miejscowej parafii w asyście księży kapelanów. Po zakończonej liturgii przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Niedrzwica Kościelna uczestnicy uroczystości w przemarszu udali się na drugą część uroczystości, która odbyła się na placu przy Zespole Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska.

W uroczystościach, których gospodarzami byli Prezes ZOW Marian Starownik, Prezes ZOP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Burmistrz Zwierzyńca Pani Urszula Kolman i Prezes OSP Zwierzyniec Sławomir Bartnik, udział wziął m.in.: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak. Jednostki OSP z terenu województwa reprezentowało 34 poczty sztandarowe oraz trzy kompanie honorowe OSP, których skład tworzyli strażacy: z powiatu świdnickiego (kompania honorowa OSP woj. lubelskiego), gminy Zamość i gminy Radecznica.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druhowi Waldemarowi Pawlakowi, przeglądu pododdziałów, podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegrania hymnu państwowego. Następnie Starosta Zamojski i Prezes ZOP ZOSP RP w Zamościu powitali obecnych gości, Prezes miejscowej jednostki druh Sławomir Bartnik  przedstawił historię OSP Zwierzyniec.

Zabierając głos druh Marian Starownik Prezes OW ZOSP RP w Lublinie przedstawił zarys historyczny utworzenia Związku OSP RP, organizacji, która w swojej historii przechodziła istotne zmiany polityczne, ustrojowe, terytorialne w okresie od zaborów poprzez kolejne losy ojczyzny do dnia dzisiejszego. Dziś Związek tworzy ponad 16 tysięcy OSP, w woj. lubelskim 1741, z których każda przydaje naszej organizacji siły, wartości i znaczenia. Na przestrzeni lat zmieniło się wyposażenie techniczne i zakres działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne, które stały się jedną z największych organizacji społecznych w kraju o wysokim stopniu zorganizowania i dyspozycyjności w zakresie pomocy i solidarności społecznej, rozbudowaną na terenie całego kraju w wymiarze lokalnym jak i centralnym. Stąd stanowią dziś swoisty fenomen, nie tylko w Europie ale i na całym świecie, ochotniczego, bezinteresownego działania, o który muszą zadbać kolejne pokolenia strażaków ochotników.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak dziękując za zaproszenie, przedstawił w ogólnym zarysie działalność Związku i jednostek OSP na przestrzeni lat oraz wkład jaki wnieśli do rozwoju pożarnictwa przez ostatnie dziesiątki lat. Pogratulował OSP w Zwierzyńcu pięknego jubileuszu i złożył życzenia dalszej pomyślności w działaniach na kolejne lata dla strażaków miejscowej OSP oraz działaczy Związku OSP RP i członków  wszystkich jednostek z terenu województwa lubelskiego. Gratulacje i okolicznościowe adresy na ręce gospodarzy złożyli także obecni na uroczystościach goście.

Z okazji pięknego podwójnego jubileuszu za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach OSP oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP wręczono 5 Złotych Znaków Związku OSP RP, 3 Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza, 10 medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, oraz po raz pierwszy ustanowioną w roku 2021 nadawaną przez Prezydium ZOW  ZOSP RP woj. lubelskiego „Odznakę Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”, którą otrzymało łącznie – złotą, srebrną, brązową – 34 druhów. Odznakę otrzymały także jednostki: OSP Zwierzyniec, OSP Hrubieszów, OSP Nasutów.

Z okazji 100-lecia Związku Prezesi: Waldemar Pawlak i Marian Starownik dla gości uczestniczących w uroczystościach wręczyli medale okolicznościowe wybite z okazji jubileuszu.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dh Grzegorz Szyszko – Dyrektor Zarządu Wykonawczego, który podziękował wszystkim za przybycie, Staroście Zamojskiemu, Burmistrzowi Zwierzyńca, Prezesowi i strażakom miejscowej OSP  za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe, orkiestrze, kompaniom honorowym i pocztom sztandarowym za udział.

Obchody podwójnego jubileuszu zakończyła defilada pododdziałów.

Na placu Zespołu Szkół, gdzie odbyły się Wojewódzkie Obchody 100-lecia Związku OSP RP zorganizowana była wystawa zabytkowego sprzętu pożarniczego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonej publiczności.

Krzyżanowska Bożena

Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie