Szanowne Druhny I Druhowie, Rozpoczęła się kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP. Warunki zewnętrzne w jakiej przychodzi nam ją przeprowadzić powodują, że pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z możliwym sposobem jej przeprowadzenia.
Sytuacja pandemii i związane z tym regulacje prawne wymuszają zmianę dotychczasowych form przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP postanowił pomóc Wam w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z organizacją Zebrań. Można będzie też zasięgnąć informacji we wszelkich innych sprawach dot. problemów ochotniczego pożarnictwa, OSP i Związku.
Od dnia 25 stycznia br. uruchamiamy punkt konsultacyjny w którym dyżurujący pracownicy Związku udzielą Wam odpowiedzi od razu, bądź przyjmą zgłoszenie i udzielą odpowiedzi w terminie późniejszym po konsultacji z ekspertami.
Punkt działa w trybie wideorozmowy w godz. 9.00-15.00.
W celu uzyskania porady należy na urządzeniu posiadającym głośnik, mikrofon, wyświetlacz i dostęp do internetu (laptop, smartfon, tablet) uruchomić następujący link: https://meet.google.com/odp-usax-bzp
Można też dołączyć ze smartfona po wybraniu numeru: +48 22 163 94 06 Kod PIN: 409 265 638#
Więcej o dołączaniu do wideorozmowy tu: http://www.zosprp.pl/?q=content/dolaczanie-do-spotkania-w-google-meet

Zapraszamy.