W sobotę 18 września 2021 roku w Auli Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. mazowieckiego upamiętniające setną rocznicę zjednoczenia ruchu strażackiego i utworzenia Związku OSP RP.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie i prezentacja sztandaru ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz odśpiewanie Hymnu Związku OSP RP „Rycerze Floriana”.

Wśród zaproszonych gości byli: Bożena Żelazowska – Poseł na Sejm RP, druh Wiesław Leśniakiewicz – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, członek Zarządu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego, druh Mirosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, członek Zarządu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego, płk. Andrzej Nawrocki – Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz st. bryg. Dariusz Stumski – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Wystawców sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej strażaka reprezentowali: Prokurent Małgorzata Olkowicz kierownik działu Sprzedaży i obsługi Klienta Brandbull Polska S.A. i Mateusz Chęciński Dyrektor Oddziału Warszawa Fire Max Sp. z o.o.

Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu okolicznościowym druh Zbigniew Gołąbek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. mazowieckiego: – Łączy nas wspólnota celów, chlubna tradycja, bogata tożsamość i pasja, a wartości te wypisane są na strażackich sztandarach „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Nasze zawołania ”w jedności siła”, czy „w trudnych czasach jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” są mocno ugruntowane i mają swoje uzasadnienie w naszej strażackiej rodzinie. Pielęgnujemy wartości chrześcijańskie, patriotyczne, niepodległościowe, strażackie, rodzinne i środowiskowe, a także, co ma szczególny wymiar na przestrzeni tego jubileuszu. Ochotnicze Straże Pożarne przez pokolenia ponad podziałami politycznymi zawsze gromadziły i gromadzą w swoich szeregach ludzi odważnych i życzliwych, wrażliwych i oddanych społeczności lokalnej.

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczył na ręce Prezesa Zbigniewa Gołąbka dyplom uznania dla Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Podczas posiedzenia wręczono odznaczenia i wyróżnienia, w tym między innymi: Złote Znaki Związku, Medale im. Bolesława Chomicza oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego.

Z okazji 100-lecia zjednoczenia ruchu strażackiego uhonorowano Ochotnicze Straże Pożarne, które w tym roku świętują swój jubileusz 100-lecia: OSP w Dąbrówce, OSP w Olszewie, OSP w Wieliszewie, OSP w Starej Białej, OSP w Wężewie, OSP w Borkowicach, OSP w Rdzuchowie, OSP w Potkannej, OSP w Suchożebrach, OSP w Szczutowie, OSP w Niecieczy oraz OSP w Skrzeszewie.

Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia działając na mocy uprawnień statutowych nadała druhom Waldemarowi Pawlakowi i gen. bryg. w st. spocz. Wiesławowi Leśniakiewiczowi w 100. Rocznicę Związku OSP RP Złoty Krzyż, jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka oraz wspierania i tworzenia inicjatyw w realizacji statutowych zadań Związku OSP RP.

Okolicznościowy wykład dr Rafała Dmowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, członka OSP w Kotuniu, na temat historii ruchu strażackiego na Mazowszu przybliżył zebranym dzieje mazowieckiego pożarnictwa na przestrzeni stulecia na tle wydarzeń strażackich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości zakończył występ artystyczny strażackiego zespołu Iskrzące Płomienie. W rolę prowadzącego wcielił się druh Ryszard Nowaczewski, członek Zarządu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego.