Z okazji 100. rocznicy działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny ZOSP RP ustanowił 14 lipca Krzyż Rycerski Świętego Floriana za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia. Wysokiej rangi złote korporacyjne odznaczenie będzie nadawane wyłącznie strażakom szczególnie zasłużonym w działaniach ratowniczych.

DOROTA PARDECKA

Odznaczenie charakteryzuje się szlachetną prostotą, choć uwidocznione są na nim ważne symbole – wizerunek Świętego Floriana i strażackie toporki, a ramiona Krzyża posiadają zdobienia w postaci cyrkonii. Krzyż Rycerski Świętego Floriana umieszczony jest na długiej wstędze i będzie zawieszany na szyi odznaczonego tak jak w przypadku Złotego Znaku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przyjętym regulaminem Kapituła nadająca Krzyż Rycerski Świętego Floriana liczy pięć osób, a jej kadencja jest równa kadencji władz Związku OSP RP. Kapitułę pierwszej kadencji stanowi: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz czterech członków ZG ZOSP RP. Ale już w kolejnych kadencjach zasiadać w niej będą: prezes Zarządu Głównego oraz czterech kawalerów Krzyża Rycerskiego. Grono to będzie rozpatrywało wnioski o nadanie odznaczenia w kwietniu każdego roku. Jednak przewodniczący Kapituły w wyjątkowych przypadkach ma prawo do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia.

Może być nadawany strażakom ochotniczych straży pożarnych, a także członkom zagranicznych służb ratowniczych, którzy w ramach prowadzonych akcji ratowniczych uratowali życie obywateli polskich w sytuacjach opisanych w regulaminie.

Pomysłodawcą Krzyża Rycerskiego Świętego Floriana za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia jest prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, a autorem projektu medalier Piotr Andrzej Gorol. Regulamin przyznawania Krzyża dostępny jest na stronie internetowej Związku: www.zosprp.pl.