Coraz więcej OSP i MDP, a nawet drużyn dziecięcych, przyłącza się do akcji #100drzewNa100lat! W ten sposób ochotnicze straże i młodzieżowe drużyny pożarnicze świętują wiekową działalność Związku, chronią ekosystem i walczą o spowolnienie katastrofalnej w skutkach zmiany klimatu.

DOROTA PARDECKA

Artykuł ukazał się w „Strażaku” nr 6/2021

Akcję Związku #100drzewNa100lat ogłosiliśmy w marcowym numerze „Strażaka” (3/2021). Patronatem honorowym objął ją Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, które dostarczają ochotnikom drzewka do sadzenia, a leśnicy doradzają, co najlepiej, gdzie, jak sadzić i pielęgnować. W akcji sadzenia czynnie uczestniczą lokalne władze samorządowe, parafie, a relacjonują lokalne media. Zachęcamy do włączania także mieszkańców i innych organizacji. Niech za sprawą OSP i MDP każdy ma wkład w to dzieło. W ten sposób strażacy ochotnicy promują wizerunek Związku i ważną wiedzę na temat ochrony klimatu. Przysyłają nam swoje relacje i zdjęcia, które prezentujemy na naszym profilu FB oraz w „Strażaku” – niech dowie się cała Polska! O akcji OSP Puńsk (pow. sejneński, woj. podlaskie) pisaliśmy w „Strażaku” nr 5/2021.

OSP w Rossoszycy

Coraz więcej OSP i MDP przyłącza się do akcji #100drzewNa100lat. Z inicjatywy druhów Marioli i Henryka Burczyńskich do akcji sadzenia drzewek postanowiła przyłączyć się OSP w Rossoszycy (gm. Warta, pow. sieradzki, woj. łódzkie). W akcji 24 kwietnia udział wzięło 20 osób. Każdy z uczestników posadził 100 drzew! Sadzenie nadzorował przedstawiciel Lasów Państwowych Paweł Poter. W przedsięwzięcie włączyli się przedstawiciele samorządu: burmistrz Warty Krystian Krogulecki, przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Kopacki, radna Katarzyna Karasińska, a także dzielni druhowie z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Całą akcję dokumentował redaktor siewie.tv ‒ Sieradzkie Wieści Krzysztof Lisiecki. Ochotnicy z Rossoczycy przygotowali piękny baner poświęcony 100-leciu Związku OSP RP, który umieścili w swoich mediach społecznościowych.

Strażacy z Siewierza

Tego samego dnia druhny i druhowie z Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Siewierzu (pow. będziński, woj. śląskie) zasadzili 100 drzew w parku miejskim. Akcja spotkała się z dużym odzewem wśród strażaków z terenu całej gminy, jednak ze względu na obostrzenia epidemiczne udział w zdarzeniu został ograniczony do maksymalnie 4 osób z każdej jednostki. Łącznie w sadzeniu wzięła udział 40-osobowa delegacja strażaków. Akcję relacjonowała iTVSiewierz.pl. Inicjatywa została poprzedzona konsultacjami z przedstawicielem Nadleśnictwa Siewierz, Lasy Państwowe, który przygotował odpowiednie sadzonki. W przededniu wyznaczono miejsca nasadzeń przy współudziale pracowników referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

W akcji uczestniczyli m.in. prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siewierzu Zdzisław Banaś oraz przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz podleśniczy Piotr Baliński. Dla różnorodności posadzono kilka gatunków drzew: klon jawor, buk, dziką jabłoń, dziką gruszę, modrzew, świerk i sosnę. Sadzonki zostały nieodpłatnie przekazane przez Lasy Państwowe. Strażacy podkreślają, że drzewa mają bardzo różne funkcje, m.in. będą stanowiły warstwę ochronną przed emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Relację komendanta gminnego ds. ochrony przeciwpożarowej st. kpt. Andrzeja Machury przesłał nam inspektor ds. promocji Referatu Oświaty Kultury i Promocji Marcin Machura.

Ochotnicy ze Starej Bordziłówki

W tę samą sobotę także OSP Stara Bordziłówka (pow. bialski, woj. lubelskie) zorganizowała sadzenie drzew na terenie remizo-świetlicy oraz na zabytkowym cmentarzu. Sadzonki drzewek od Nadleśnictwa Biała Podlaska, Lasy Państwowe przywiózł uczestnikom akcji sam nadleśniczy Tomasz Bylina. Wzięli w niej udział: przewodnicząca rady gminy Ewa Kulińska, sołtys wsi Zbigniew Jóźwiuk, mieszkańcy wsi, druhowie, strażacy oraz dzieci. Nadleśniczy poinstruował uczestników, jak należy przygotować ziemię do sadzenia drzewek oraz jak je później pielęgnować. Wydarzenie relacjonowało Radio Biper, a informację przesłał nam skarbnik i kronikarz Tomasz Mielnicki. Uczestnicy akcji posadzili ponad setkę drzew, a były to: świerk pospolity, lipa drobnolistna, jarząb, klon.

Druhowie
z Żerocina i Szachów

Aż 300 drzew z okazji 100-lecia ZOSP RP zasadzili strażacy z OSP Żerocin i OSP Szachy (gm. Drelów, pow. bialski, woj. lubelskie)! Sadzonki zapewniło nieodpłatnie Nadleśnictwo Międzyrzec Podlaski. Akcja w gminie Drelów podzielona została na dwa etapy, a udział wzięło 12 strażaków ochotników. Zaczęli 10 kwietnia od uporządkowania miejsca pochówku ofiar epidemii cholery, zwanym cmentarzem cholerycznym, który znajduje się na niewielkiej polanie leśnej na obrzeżach miejscowości Żerocin. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. Według opowieści najstarszych mieszkańców właśnie tam pochowano zmarłych w czasie epidemii cholery w latach 30/40 XX wieku. Wokół mogił na obszarze około 4 arów posadzono 100 wyselekcjonowanych dębów w dwóch rzędach. Obsadzono również prowadzącą do nekropolii alejkę. W drugim etapie 24 kwietnia strażacy obu OSP zasadzili kolejnych 200 dębów. Posadzono je na planie kwadratu jako uzupełnienie istniejącego już kompleksu leśnego w miejscu, gdzie wycięty został stary, chorujący drzewostan przy świątyni w Horodku parafii Drelów, znanej jako miejsce kultu św. Onufrego. Relację przesłała nam druhna Bożena Krzyżanowska z OW ZOSP RP woj. lubelskiego filia w Białej Podlaskiej.

Strażacy duzi, młodzi i mali
z Bielska

Druhowie z OSP Bielsko (gm. Orchowo, pow. słupecki, woj. wielkopolskie) wraz z młodzieżową i dziecięcą drużyną pożarniczą zorganizowali akcję sadzenia drzew w słoneczne sobotnie przedpołudnie 15 maja. Pięknie napisali w mediach społecznościowych, że jej „celem było upamiętnienie jubileuszu 100-lecia powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem wspólne zadbanie o środowisko i najbliższą okolicę. Dzięki drzewom nie tylko wypięknieje krajobraz, ale również będzie czystsze powietrze, latem cień oraz schronienie dla ptaków”.

W akcję #100drzewNa100lat włączyli się: radna Alicja Bartz, przedstawicielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bielsku Renata Syty oraz rodzice i sympatycy jednostki. Zaangażował się również leśniczy Leśnictwa Ostrowo Romuald Szymański. Uczestnicy wydarzenia posadzili 100 drzew, w tym m.in.: klon, lipę, jodłę. Sadzonki zapewniły Urząd Gminy Orchowo oraz Nadleśnictwo Miradz, Lasy Państwowe. Co warte podkreślenia, akcja ta umożliwiła dzieciom i młodzieży z Bielska kontynuowanie akcji „Strażacy dla klimatu”, którą „Strażak” zapoczątkował w ubiegłym roku. Ale była to także świetna okazja do uczczenia 50-lecia powstania młodzieżowej drużyny pożarniczej w Bielsku! (…) W organizacji akcji pomogli: wójt gminy Orchowo Jacek Misztal, pani Dorota Kwitowska oraz pozostali pracownicy urzędu gminy. Do działań został wykorzystany samochód GCBA jelcz oraz volkswagen transporter T6 4motion, użyczony w ramach porozumienia, które zawarły Volkswagen Financial Services Polska i Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Dołączajcie. Przysyłajcie relacje i zdjęcia na adres: redakcja@strazak.org.pl, w temacie e-maila wpisujcie hasło: 100 drzew na 100 lat.