Trwa badanie środowiska OSP w ramach projektu “OSP – potencjał młodych”. Zostało już tylko kilka dni na wypełnienie ankiet, dzięki którym lepiej poznamy Wasze potrzeby i zmiany zachodzące w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Badanie pozwoli nam na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla młodych, która zaktywizuje ich do działania.

Ankieta nr 1 skierowana jest do młodzieży między 12 a 25 rokiem życia. Może ją wypełnić każdy, kto jest związany z Ochotniczą Strażą Pożarną bądź Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. https://panel.ngo.pl/index.php/549812?lang=pl

Ankieta nr 2 skierowana jest do Zarządów bądź przedstawicieli jednostek OSP. Ankieta dotyczy funkcjonowania Państwa jednostki OSP, a w szczególności pracy z młodzieżą. Prosimy o wypełnienie ankiety przez osobę z zarządu OSP lub inną osobę bardzo dobrze zorientowaną w działaniach Państwa organizacji. Jeśli link do ankiety nie dotarł na Waszą skrzynkę mailową – prośba i mail na adres badanie@zosprp.org.pl