Dr Karol Pyka – kompozytor, aranżer, dyrygent, muzyk sesyjny, pedagog, adiunkt w Instytucie Sztuk Muzycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego specjalizacji dyrygenckiej w Instytucie Muzyki oraz kierunku Kompozycja i aranżacja w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 2015 r. uzyskał stopień doktora w dyscyplinie artystycznej dyrygentura, na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W latach 2009-2020 dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej AGH w Krakowie.

Od 2009 r. dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, od 2012 r. dyrygent Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2010-2013 dyrygent big bandu studiów niestacjonarnych Akademii Muzycznej w Katowicach, od 2015 prowadzi zajęcia z dyrygowania w Instytucie Jazzu tej Uczelni. Juror w krajowych przeglądach orkiestr dętych. Autor licznych kompozycji oraz aranżacji na liczne składy wokalno-instrumentalne, szeregu publikacji naukowych oraz recenzji wydawnictw Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Dr Mariusz Dziubek – dyrygent, aranżer, kompozytor, producent. Doktor sztuk muzycznych. Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Obecnie dyrektor Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie.

Absolwent m.in. dyrygentury symfoniczno-operowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, dyrygentury orkiestr dętych na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Stopień doktora uzyskał na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w dziedzinie sztuk muzycznych. Był dyrygentem m.in. w Orkiestrze Reprezentacyjnej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, Orkiestrze Dętej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Założyciel „Dziubek Bandu” – autorskiego projektu muzycznego.

Dh Krzysztof Witczak – Absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Mykanów z którą czterokrotnie zdobył tytuł laureata Ogólnopolskich Festiwali Orkiestr Dętych. Dyrektor Gminnego Centrum Muzyki w Mykanowie.