Jako lekturę uzupełniającą polecamy również artykuł z czasopisma „Strażak” autorstwa druha Czesława Kosiby:

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: op@zg.zosprp.pl