10 września br. w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie konsultacyjne z liderami ruchu strażackiego woj. lubuskiego, samorządowcami i przedstawicielami wyższych uczelni. Dotyczyło ono kierunków prac nad strategią Związku OSP RP Florian 2050. To kolejne spotkanie organizowane we współpracy z samorządem i poświęcone sprawom bezpieczeństwa, ratownictwa i przyszłości Związku oraz OSP. Samorząd, od gminnego po wojewódzki, odgrywa wiodącą rolę we wsparciu OSP i dlatego taka współpraca jest ze wszech miar uzasadniona.

Spotkanie zagaił członek zarządu woj. lubuskiego Marcin Jabłoński. – Myślimy o przyszłości bardzo długofalowej. Odpowiedzialne spojrzenie w przyszłość wymaga refleksji w gronie fachowców, ludzi o dużym bagażu doświadczeń. Samorząd województwa z wielkim przekonaniem i determinacją wspiera Ochotnicze Straże Pożarne. W ostatnim czasie mieliśmy okazję pokazać tego konkretne przykłady w postaci kolejnych umów na dostarczenie sprzętu ratowniczego i pojazdów dla OSP. Ze środków samorządu województwa udało się kupić ponad 100 samochodów- dodał. Wstępne założenia kierunkowe strategii przedstawił przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski. Zarysował diagnozę oraz główne kierunki prac. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne. Elżbieta Polak dyrektor ZOW ZOSP RP w Zielonej Górze w swoim wystąpieniu podniosła prawne aspekty funkcjonowania OSP zwiększające biurokrację i nie pomagające ochotnikom. Istotne jest nowe podejście w odniesieniu do badań lekarskich oraz ulg w zakresie cen energii elektrycznej, niedostępnych dla strażaków- mówiła, wysokich stawek VAT, które do niedawna wynosiły 8 prac a dzisiaj aż 23 proc. co rzutuje na możliwości zakupów.

Na spotkaniu poruszano wiele spraw z obszaru finansowania OSP. Zebrani akcentowali potrzebę takiego uchwalania przepisów m.in. podatkowych, który uwzględnią to, że OSP oparte jest o społeczny charakter funkcjonowania (można zadusić OSP biurokracją). Zasygnalizowano także problem wyposażenia jednostek. Należy wypracować jeden wysoki standard wyposażenia jednostek – mówiono. Muszą one mieć sprzęt nowoczesny odpowiadający standardom służb zawodowych. Inaczej młodzi tu nie przyjdą. W trakcie spotkania poruszano wielokrotnie problem ludzi młodych w OSP. Najważniejsza jest atmosfera w samorządach, jakie są remizy, sprzęt, wozy. To wszystko albo przyciąga, albo odpycha młodych. I dlatego tak ważny jest postulat ruchu strażackiego w sprawie dodatku do rent i emerytur. To musi być nagłaśniane. Ważna jest praca od podstaw, czyli praca w szkołach, z dziećmi. Oby nie było tak, że będzie sprzęt a zabraknie strażaków. Uwzględnijmy, postulowano, specjalne szkolenia dla dorosłych jak pracować z dziećmi. Wiele uwagi poświęcono relacjom OSP z PSP. Bliska kooperacja to piękna nasza tradycja. W ostatnim okresie rodzą się nie z winy OSP i Związku nieporozumienia. To nikomu nie służy. Poddano krytyce działania dzielące strażaków np. różnicowania strażaków poprzez wprowadzanie nowego oznakowania na mundurach. Istotna, dla większego bezpieczeństwa jest, akcentowano, ścisła współpraca z wieloma instytucjami w tym z Lasami Państwowymi i Regionalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. Wiele dobrych słów wypowiedziano pod adresem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska szczególnie w okresie gdy jej szefem była Jolanta Fedak.

Podkreślano wagę prac nad strategią Związku. Strategia jest absolutnie potrzebna. Podjęcie nad nią pracy jest zadaniem bardzo trudnym ale wykonalnym i dobrze będzie służyć bezpieczeństwu. Akcentowano potrzebę korelacji strategii na poziomie centralnym ze strategiami województw i gmin. Prezes ZOW ZOSP RP Edward Fedko podkreślił, że woj. lubuskie ma już swą strategię do 2022 roku. Została ona także jednogłośnie przyjęta przez sejmik.Ta strategia odgrywa kluczową rolę szczególnie w staraniach o środki unijne. W tym obszarze Związek ma niekwestionowane sukcesy pozyskując w ramach programów unijnych dziesiątki samochodów strażackich. Województwo lubuskie ma bardzo dobre przykłady współpracy międzynarodowej. To zasługa wielu lat pracy władz Związku na szczeblu wojewódzkim. Dzisiaj strażacy z lubuskiego współpracują z Brandenburgią, z Usti nad Labą oraz ze strażakami we Francji. Bardzo ważna jest także platforma współpracy i wsparcia strażaków na Ukrainie. Tam wspieramy powstawanie systemu ochotniczego. O praktycznych formach współpracy ze strażakami na Ukrainie mówił prezes oddziału powiatowego ziemskiego zielonogórskiego Adam Jaskulski. Już dwukrotnie do woj. lubuskiego przyjechały na wakacje dzieci z polskich rodzin na Ukrainie.

Spotkanie zakończyła prezentacja jedynej w woj. lubuskim drużyny ratowniczo-poszukiwawczej OSP w Jargoniewicach.

Tekst i zdjęcia MAZ oraz Dariusz Nowak