9 września 2019 r. przewodniczący Zespołu ds. Strategii dr Marian Zalewski spotkał się z JM prof. dr hab. Cezarem Madryasem rektorem Politechniki Wrocławskiej i poinformował go o pracach Związku nad strategią Florian 2050.

Nakreślono możliwe formy współpracy. Prof. Madryas został zaproszony do udziału w Radzie Programowej periodyku Analizy Strategiczne Florian 2050. Prof. C. Madryas to wybitny naukowiec. Większość jego badań odnosi się do szeroko rozumianej rozbudowy, modernizacji i odnowy infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych. Autor i współautor 480 prac udokumentowanych w systemie DONA, ośmiu dzieł zwartych, w tym czterech monografii i czterech akademickich wydawnictw książkowych będących podstawowymi podręcznikami dla studentów wydziałów budownictwa i ochrony środowiska na polskich uczelniach wyższych.

Politechnika Wrocławska to wiodący ośrodek naukowy i dydaktyczny w Polsce. Jest spadkobiercą materialnego dorobku niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektualnego i naukowego dziedzictwa Politechniki Lwowskiej. Na 16 wydziałach (Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemicznym, Elektroniki, Elektrycznym, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetycznym, Mechanicznym, Podstawowych Problemów Techniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Matematyki, Techniczno-Informatycznym, Techniczno-Inżynieryjnym, Techniczno-Przyrodniczym), pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się prawie 28 tys. studentów. Ma wysoką pozycję wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie. Słynie z posiadania nowoczesnych jednostek: Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Centrum Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, Centrum Edukacyjno-Technologiczne, a także posiadania jednego z najmocniejszych komputerów na świecie BEM.