3 sierpnia 2019 r. w szkole podstawowej w Nowej Wsi k. Suwałk odbyło się spotkanie konsultacyjne ze strażakami powiatu suwalskiego w sprawie strategii Florian 2050.

W dyskusji strażacy podkreślali społeczny charakter ruchu strażackiego. Dlatego też powinien być on odciążony od biurokracji. Jest ona w stowarzyszeniach bardzo rozbudowana. Aby jej sprostać trzeba wręcz zatrudniać księgową. My jesteśmy od gaszenia pożarów i pomocy w potrzebie a nie od papierków i przysłowiowego ganiania po urzędach – mówili rozmówcy. A co będzie jak nie przyjdą do nas młodzi. Jest coraz trudniej. Sytuacja powoduje, że coraz więcej młodych wyjeżdża ze wsi, na studia, za pracą, wreszcie za granicę. Migracje ludności stają się ważnym problemem. Kolejnym zagadnieniem jest wsparcie finansowe strażaków. Chodzi o to aby ono faktycznie było i dotyczyło zakupów, które są oczekiwane przez OSP a nie im narzucane. Osobnym zagadnieniem są szkolenia, badania lekarskie i opieka medyczna dla strażaków. Niezwykle istotne są relacje z samorządem gminy. To od tego zależy i rozwój OSP i bezpieczeństwo w gminie. Na szczęście jest tu zrozumienie. Przykładem są OSP ( remonty i budowa remiz) finansowo wspierane przez samorządy gmin powiatu suwalskiego. Jeżeli myślimy o bezpieczeństwie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat nie można zapomnieć o bieżących trudnościach. One bowiem mogą osłabić nas i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Na szczęście ,,duch” u strażaków ochotników nie gaśnie. Z oddaniem służą ,,Bogu na chwałę ludziom na pożytek”.

W spotkaniu udział wzięli: Stefan Balcer prezes OSP Z Wiżajn, Tadeusz Anzulewicz prezes OSP Rutka Tartak, Wojciech Głażewski wiceprezes OSP Kaletnik gm. Szypliszki, Bogdan Karłowicz naczelnik OSP z Nowej Wsi gm. Suwałki, Krzysztof Kowalczuk prezes OSP z Potaszni gm. Suwałki, Tadeusz Chołko prezes ZOP ZOSP RP w Suwałkach, Zbigniew Mackiewicz wójt gminy Suwałki, Jerzy Paciukanis nestor suwalskich strażaków. Spotkanie prowadził przewodniczący Zespołu ds. Strategii przy ZG ZOSP RP dr Marian Zalewski.

MAZ