4 marca 2019 r. w Warszawie na stadionie PGE Narodowym odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zintegrowanie współpracy wszystkich służb działających w obszarach bezpieczeństwa transportu, infrastruktury drogowej, ratownictwa, edukacji i prawa. W szczególności przedstawiciele szeregu instytucji prezentowali własne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dotyczy to zmian w prawie o ruchu drogowym, wprowadzania nowoczesnych technologii do ratownictwa, działań profilaktycznych i edukacji w szkołach. Omawiano zagrożenia związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem uczestników ruchu drogowego oraz negatywnym wpływem substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Prezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy służb ratowniczych, mundurowych i samorządów. Akcentowano potrzebę intensywnych szkoleń i nowoczesnego sprzętu dla służb mundurowych a zwłaszcza dla strażaków.

W konferencji wzięło udział ok. 200 osób w tym przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, NIK-u, służb mundurowych, biznesu, nauk . Swoimi doświadczeniami podzielili się goście z Danii, Węgier i Stanów Zjednoczonych. Głos zabrał także Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, który ustosunkował się do wybranych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa.

Patronat Instytucjonalny Konferencji objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Polską Radą Resuscytacji. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Konferencji towarzyszyła wystawa nowoczesnych rozwiązań technicznych i sprzętu ratowniczego.