Ważną zmianą w 2019 r. jest przekazywanie do Urzędu Skarbowego  deklaracji CIT-8.

Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie jednostki, również i OSP maja obowiązek składać  deklaracje CIT-8 za 2018 rok do Urzędu Skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT). Najczęstszą forma będzie składanie deklaracji z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,  bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego użytkownika na Portalu Podatkowym – dla deklaracji wysyłanych z konta podatnika na Portalu Podatkowym.

Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednego podpisu elektronicznego (art. 3b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Za wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz czytnika kart trzeba zapłacić od 250 do 700 zł, w zależności od okresu przyznania ww podpisu (1, 2 lub 3-letniego).

Uzyskanie podpisu trwa około 2- 3 tygodni, tak że należy już rozpocząć kroku do jego otrzymania.

W Polsce jest kilka firm wydających takie certyfikaty, np.:

https://www.certum.pl/pl/

https://www.elektronicznypodpis.pl/oferta/certyfikaty-kwalifikowane/

CIT-8 za rok 2018 należy wysłać do 31.03.2019r.

Można też w tym celu upoważnić  biuro rachunkowe lub prywatną osobę która ma już wyrobiony podpis elektroniczny.

W załączeniu zamieszczamy do wykorzystania druk UPL-1 oraz poradnik ze strony jak druk wypełnić.