Realizując wymóg art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Dariusz Szydełko. Możecie się Państwo z nim skontaktować pod adresem e-mail iod@zosprp.org.pl.

Przykładowa treść zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie w celu…
Mam świadomość, że moja zgoda może zostać cofnięta, mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych lub mogę żądać ich przeniesienia w dowolnym momencie.

Aby skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres iod@zosprp.org.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.
Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani, a dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.