Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP zamieszcza: 1. Regulamin młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczch wg CTIF opracowany na podstawie międzynarodowego regulaminu Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uchwalonego na posiedzeniu Kierownictwa CTIF w dniu 6 marca 2004 r. w Erpeldingen (Luksemburg) i zatwierdzonego przez Radę Wykonawczą CTIF na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2004 r. w Laibach. 2. Regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych wg CTIF – dla dorosłych – (tłumaczenie wydania 6 z 2002 r.). Regulaminy te są obowiązujące. Informujemy również, że regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych wg CTIF – dla dorosłych – (tłumaczenie wydania 6 z 2002 r.) został wydany przez Biuro ZW Związku OS RP w Gdańsku w 2004 r.

Dla znających język niemiecki i nie tylko podajemy adres strony internetowej, na której można obejrzeć i nauczyć się jak prawidłowo wykonać węzły do zawodów MDP CTIF lub np. zawiązać krawat www.klabautermann.de zakładka Knoten&Stecke