Bardzo dużo emocji, energii i niezapomniany klimat – to wszystko miało miejsce w ubiegłą niedzielę w Wieruszowie, gdzie odbyła się III Międzynarodowa Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Udział w niej wzięły 35 dziesięcioosobowe dziecięce drużyny z kraju i z zagranicy wraz z opiekunami. Uczestnicy byli w wieku od 4 do 10 lat, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, zgodnie ze Wzorcowym Regulaminem Dziecięcych Drużyn Pożarniczych opracowanym i przyjętym przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

Całość zaczęła się na wieruszowskim rynku, skąd mali druhowie przemaszerowali na nowy stadion Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki, gdzie druhny Ola (3 lata) i Zuzia (5 lat) złożyły meldunek wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Teresie Tiszbierek o gotowości do rozpoczęciu Olimpiady.

Gości przywitał prezes OSP Wieruszów Andrzej Skupiński wymieniając tych najważniejszych, czyli uczestników – małych strażaków, opiekunów, kibiców i rodziny zawodników. Na Olimpiadę do Wieruszowa przybyli m.in.: prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Łódzkiego Tadeusz Karcz oraz prezes ZOW ZOSP RP Woj. Dolnośląskiego Tomasz Stanowski,, członkini Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP Magdalena Żentała.

Zawodnicy startowali w konkurencjach: sztafeta, musztra, ćwiczenie bojowe „na mokro” i ćwiczenie bojowe „sikawka”. Każda drużyna musiała wziąć udział w minimum 3 z 4 konkurencji. Nad przebiegiem konkurencji po raz pierwszy czuwała ekipa sędziowska złożona ze strażaków ochotników – członków Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich pod przewodnictwem sędziego głównego Marka Dudy i przewodniczącego Kolegium.

Organizatorami przedsięwzięcia byli już po raz trzeci: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez druhnę Tiszbierek, OSP Wieruszów w imieniu którego działał dh Andrzej Piluch, Gmina Wieruszów i burmistrz miasta Rafał Przybył oraz powiat wieruszowski reprezentowany przez Stefana Pietrasa. Organizacja imprezy została dofinansowana przez Fundację Orlen, a także wsparta organizacyjnie i finansowo przez wielu sponsorów i sympatyków dziecięcych drużyn pożarniczych.