Rozmowa z wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Adamem Nowakiem

Władze państwowe uznały, że OSP muszą funkcjonować pod silnymi rozkazami oraz kontrolą Państwowej Straży Pożarnej i organów administracji rządowej. Władza zapomniała, że jesteśmy samodzielnymi, niezależnymi stowarzyszeniami.