Druki obowiązujące

 1. Uchwała Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
 2. Załącznik nr 1 do Uchwały – Zestawienie liczby delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
 3. Harmonogram zjazdów oddziałów gminnych/miejsko-gminnych/miejskich Związku OSP RP na terenie powiatu.
 4. Plan przygotowań do Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Regulamin Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Scenariusz obrad Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Mandat i zaproszenie dla delegata na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zaproszenie na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Lista Obecności delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Lista Obecności ustępujących władz, przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego oraz gości zaproszonych na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Protokół z posiedzenia konstytuującego skład Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 19. Uchwała nr 1 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
 20. Uchwała nr 2 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w sprawie powołania w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
 21. Uchwała nr 3 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
 22. Uchwała nr 4 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz ich wyboru.
 23. Uchwała nr 5 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
 24. Uchwała nr 6 Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych PR na lata 201… – 202…
 25. Karta Ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 26. Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 27. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych/sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie działania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Druki uzupełniające

 1. Tezy do wystąpienia otwierającego Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Tezy do wystąpienia na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Tezy do Uchwały Programowej zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsze posiedzenia władz Oddziału Powiatowego ZOSP RP
– obowiązujące

 1. Uchwała nr 1 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: określenia liczby członków Prezydium, wyboru jego składu, w tym prezesa, wiceprezesów, oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
 2. Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
 4. Protokół z posiedzenia konstytuującej się Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie druki spakowane (ZIP)