Aktualności dotyczące spraw młodzieży

Pożyteczne Ferie 2011 dzięki OSP w Ligocie

W dniach od 31 stycznia do 11 lutego 2011r. w miejscowości Ligota został zrealizowany projekt pt. „Pod okiem św. Floriana nie zapominamy w zimie o naszych sąsiadach”. (...) Głównym celem projektu było zorganizowanie pożytecznego, atrakcyjnego oraz bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w domach w czasie ferii zimowych, połączonego z odwiedzinami samotnych i chorych mieszkańców wioski, którym młodzież ofiarowała swą pomoc w opiece.

II edycja konkursu dla MDP „Najlepsi z najlepszych”. Termin - do 25.02.2011

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu "Najlepsi z najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna, który ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Zaproszenie na szkolenie dla animatorów polsko-niemieckich spotkań młodzieży i wnioskodawców PNWM 17-20.02.2011 r.

Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckim szkoleniu poświęconym tematyce animacji językowej. Szkolenie jest organizowane wspólnie z niemiecką organizacją pożarniczą Deutsche Jugendfeuerwehr, która pełni funkcję jednostki centralnej PNWM dla MDP w Niemczech.

Zaproszenie na warsztaty „Wojna, biografia, pamięć“ 2-5.02.2011 r. Frankfurt/Słubice

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w warsztatach „Wojna, biografia, pamięć“. (...) Warsztaty są częścią procesu, w ramach którego PNWM wspólnie z teoretykami i praktykami kształcenia historyczno-obywatelskiego rozwinie a następnie udostępni w wersji online wypracowane moduły nauczania mające służyć organizatorom wymian polsko-niemieckich w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania młodzieżowego.