Historia

Święty Jan Paweł II i strażacy

Przypominamy, że 14 października br. przypada XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Zachęcamy Zespoły i Orkiestry oraz strażaków do udziału w nabożeństwach w swoich miejscowościach, by nadać im uroczysty charakter oprawą muzyczną, udziałem sztandarów, umundurowanej młodzieży i strażaków.

Spotkanie laureatów konkursów historycznych Związku OSP RP

W dniach 28-30 września odbyło się podsumowanie konkursów historycznych organizowanych przez Związek OSP. W ostatni wrześniowy weekend w Warszawie spotkali autorzy kronik i monografii OSP oraz prac badawczych na temat historii pożarnictwa. Trzydniowy program wypełniony był po brzegi.

Konkursy Historyczne 2018

W dniach 28 - 30 września 2018r. w Warszawie odbędzie się posumowanie konkursów historycznych. Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych i kart zgłoszeń do końca sierpnia na:
XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik
XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”
XIII Konkurs na prace popularno-naukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa

Spotkanie laureatów Konkursów Historycznych Związku OSP RP

W dniach 14-15 października 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie laureatów Konkursów Historycznych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:
- XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik,
- XXIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”,
- XII Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa.

XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik

XXIV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP"