Historia

Konkursy historyczne 2020

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursów historycznych nastąpi w roku 2021. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie jury konkursów zaplanowane jest pod koniec pierwszego kwartału. O terminie rozstrzygnięcia konkursów poinformujemy do końca marca.

Konkursy historyczne

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na konkursy historyczne:
- KONKURS NA PRACE POPULARNONAUKOWE i BADAWCZE DOTYCZĄCE HISTORII POŻARNICTWA
- KONKURS NA PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, OPRACOWANIA i RELACJE „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”

Spotkanie laureatów konkursów historycznych

W dniach 21-22 września w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się spotkanie laureatów (150 osób) XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP” oraz XIV Konkursu na Prace Popularnonaukowe i Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa.

Ogólnopolskie Spotkanie Historyków

Podsumowanie Ogólnopolskich Konkursów Historycznych odbędzie się 22 IX br., w Auli im. Mieczysława Koterskiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przy Placu Łódzkim 5 od godziny 10.00.

KONKURSY HISTORYCZNE 2019

Spotkanie laureatów XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje ,,Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”, XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dotyczące historii pożarnictwa odbędzie się w dniach 21-22 września 2019 r w Olsztynie.