III Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP wg CTIF w Lądku

W dniach 16-17 sierpnia 2008 w Lądku (woj. wielkopolskie) odbędą się III Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP według regulaminu CTIF.

Celem zawodów jest:

  • pogłębienie przyjacielskich kontaktów miedzy strażami pożarnymi,
  • ocena wyszkolenia strażaków oraz wyłonienie najlepszych drużyn,
  • podniesienie poziomu wyszkolenia straży pożarnych krajów członkowskich CTIF.

Drużyny zawodników podzielone są na 3 grupy klasyfikacyjne:

  • grupa klasyfikacyjna „Ochotnicze straże pożarne”,
  • grupa klasyfikacyjna „Zawodowe straże pożarne”,
  • grupa klasyfikacyjna „Drużyny kobiece”.

Tradycyjne międzynarodowe zawody straży pożarnych przeprowadza się w dwóch klasach:

  • Klasa A bez zaliczenia punktów za wiek,
  • Klasa B z zaliczeniem punktów za wiek.

Drużyny w klasie B mogą wystąpić wówczas, kiedy każdy z członków drużyny z rezerwowym włącznie liczy przynajmniej 30 lat. Decydującym warunkiem do obliczenia punktów z ocena za wiek jest rok urodzenia zawodnika. Należy zwrócić uwagę, że maksymalny wiek zawodnika do naliczania punków to 65 lat. Zawodnikom, którzy przekroczyli ten wiek, zaliczony zostanie wiek maksymalny – tj. 65 lat.

Każda drużyna liczy 10 zawodników.

Grupy startujące maja do wykonania następujące konkurencje:

  • ćwiczenia bojowe (na sucho),
  • sztafeta pożarnicza.

Lista startowa
Regulamin zawodów

/ MB