OSP Rudnik

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem powstała w 1876 roku, a miło to miejsce podczas zaboru austryjackiego. Była ona wówczas nazywana potocznie „Fajermany”, a jej pierwszym Naczelnikiem był Felicjan Preyhuber. Pierwsza wzmianka o naszej jednostce w Kurierze Rzeszowskim jest z roku 1887. Były to czasy w których gęsta szeregowa zabudowa Rudnika była drewniana i często dochodziło do dużych pożrów. Sprzęt jakim się początkowo posługiwali to sznury, drabiny, zaprzęg konny z dwoma sikawkami ręcznymi, beczką na wodę i hydronetką, strażacy mieli także brązowe mundury, mosiężne hełmy i pasy z toporkami. Posiadali oni również drewnianą remizę z wieża do wspinania i suszenia węży, a przy rzece znajdował się specjalny czerpak do pobierania wody z rzeki do beczkowozu. Już wówczas straż pożarna posiadała swój sztandar.

W czasie II Wojny Świtowej 8 Września 1939 roku nas i strażacy dzielnie walczyli z pożarem fabryki Kalafonii i Terpentyny po zbombardowaniu przez hitlerowskie samoloty, był to drugi co do wielkości pożar w Rudniku. Jako jedyni stali na posterunku gdy ludność uciekała w popłochu.

Po zakończeniu wojny jednostka zorganizowała się od nowa, nastały nowe trudne czasy, brakowało sprzętu do walki z pożarami. W 1949 roku naczelnikiem został Emanuel Zygmunt, który sprzedał do zakładu „Jedność” sikawkę ręczną dwutłokową i w zamian kupił wojskowy samochód ciężarowy OPEL BLITZ, który został przystosowany przez strażaków do przewozu sprzętu pożarniczego .

•Samochody pożarnicze w naszej OSP
•Opel Blitz 1949- 1959
•Star 20 GBM 2,2/8 1959 –1966
•Star 25 GBAM 2/8+8 1966 – 1989
•Jelcz 004 GCBA 6/32 1989 od 2006 GCBA 5/32 (karosacja)
•Żuk A15 GLM 8 1977 – 2001
•Ford Transit GLM 2003

W 1976 roku wybuchł trzeci co do wielkości pożar w Rudniku. Zapaliły się magazyny z wyrobami koszykarskimi w przedsiębiorstwie „Wikplast”. W czerwcu tego samego roku odbyła się uroczystość 100-lecia Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem, podczas tych uroczystości został wręczony i udekorowany Złotym Krzyżem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obchody 100 lecia naszej osp

W roku 1989 po zorganizowanej prze Urząd Miasta i Gminy składce wśród rudnickich zakładów przemysłowych zakupiono nowy samochód gaśniczy JELCZ 004 GCBA 6/32 który dobrze służy mieszkańcom Rudnika i Okolic do dnia dzisiejszego.


Przekazanie kluczyków do nowego samochodu dla OSP Rudnik, które odbiera Prezes Józef Babiarz.

W Roku 1995 Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem została włączona do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wyjazdy OSP Rudnik do zdarzeń w latach 1999 -2007.

rok
ogółem zdarzeń
pożary
miejscowe zagrożenia
alarmy fałszywe
2007
98
57
41
0
2006
116
80
36
0
2005
68
56
11
1
2004
55
35
19
1
2003
72
54
18
0
2002
61
53
8
0
2001
51
36
15
0
2000
53
8
45
0
1999
75
60
15
0

Nasza jednostka jest często dysponowana do zdarzeń poza teren naszej gminy a także powiatu jak to miło miejsce podczas powodzi w latach 1997, 2001, 2006.

Jednostka nasza obecnie liczy 70 członków czynnych w tym 24 kobiet, posiadamy dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców, nasze drużyny często startowały na zawodach szczebla, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego gdzie zawsze zajmowały wysokie lokaty. Nasi strażacy są bardzo aktywni w życiu naszego miasta biorąc udział w Warcie Honorowej przy grobie Chrystusa, procesji Bożego Ciała, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zabezpieczeniu co rocznej imprezy promującej nasze miasto pod nazwą „WIKLINA” oraz innych uroczystościach Państwowych i Kościelnych.

W chwili obecnej jest powołana w naszej OSP Jednostka Operacyjno – Techniczna w skład w której wchodzi 30 strażaków, który dysponują dwoma samochodami pożarniczymi, GLM Ford i GCBA 5/32 Jelcz, łodzią z silnikiem zaburtowym, oraz aparatami ODO, pilarkami, motopompami, i innym sprzętem potrzebnym do działań ratowniczo – gaśniczych.

Zapraszamy na naszą stronę www.osp.rudnik.prv.pl.