OSP Przywidz

Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu powstała w 1950 roku. Gminna Rada Narodowa w Przywidzu postanowiła, że w Przywidzu powinna powstać Ochotnicza Straż Pożarna. Ze względów braku przeszkolonych ludzi zaczęto szukać człowieka, który nadawał by się do roli Naczelnika OSP, po niedługim czasie funkcję tą zaproponowano Panu Olszewskiemu Ignacowi, który prowadził zakład szewski u państwa Królik zam. przy ul.Uhlenberga w Przywidzu, miał on też stosowne przeszkolenie w zakresie obsługi motopomp pożarniczych.


Fot. Legitymacja pierwszego Naczelnika OSP w Przywidzu


Fot. Szkolenie mechaników motopomp w Gdańsku

Początkowo OSP Przywidz składała się z niewielkiej grupy ludzi do której należeli: Skrobun Aleksander, Machut Jan, Pałasz Franciszek, Borowik Stanisław, Szustak Ireneusz, Doczyk Bolesław, Tarnowski Kazimierz, Woloszyk Wincety. OSP posiadała wtedy bardzo ubogi sprzęt a ponieważ nie było jeszcze remizy strażackiej, przechowywano go w różnych miejscach tj. w piwnicy pod budynkiem Urzędu Gminy, w podwórzu PGR-u, na zapleczu kina lub w budynku umiejscowionym przy placu spędowym GS. Do pożarów trafiano różnie: pojazdami konnymi, traktorem z przyczepą a gdy i tego zabrakło po prostu zatrzymywano pojazdy na ulicy.

Pożarów na terenie gminy było dużo ale największym który przyniósł ogromne straty był pożar wsi Borowina w roku 1956 w maju. Spaliła się wówczas prawie cała wieś, zostało zaledwie kilka domostw. Druh Kluczyński Karol do dzisiaj wspomina, że jadąc traktorem do pożaru w Borowinie był przed Strażą z Pruszcza Gd. W drodze zacierał się tłok silnika trzykrotnie co stwarzało przymusowe postoje w czasie tak ważnej jazdy.

W latach 1961-62 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim przekazała do OSP w Przywidzu dwa wozy — francuzki „BETWORD” oraz polski „STAR 20”. Ponieważ wozy te nie mieściły się w pomieszczeniach którymi dysponowała OSP, stacjonowały na podwórku PGR-u. Poza tym wozy te ze względu na duże zużycie niebawem były skasowane.

W 1964 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Remizy. Należeli do niego: Elwart Henryk, Kisiel Sławomir, Buksiński Jan, Kąkol Jan, Skrobun Aleksander, Kluczyński Karol, Sochowski Aleksander.

Komitet ten wystąpił do mieszkańców Przywidza by w czynie społecznym zacząć rozbiórkę domu mieszkalnego-poniemieckiego w miejscu w którym stoi remiza.

W odpowiedzi na apel gospodarze gminy Przywidz tacy jak: Czesław Mański, Goryszewski Marian, Dufke Herbert, Wodziński – wywozili gruzy wozami na drogę do Katarynek. Dużą pomoc udzieliła młodzież lecz największy udział mieli strażacy.

Budowa remizy z różnych powodów zaniedbania, trwała ponad dziesięć lat . Pierwszym murarzem który rozpoczął budowę był Pan Holtz z Suchej Huty. W ciągu pierwszego roku postawiono fundamenty. Planowano także budowę piętra jednak okazało się że fundamenty nie uniosą dodatkowego ciężaru. Remizę przekazano do użytku w roku 1977.

Strażacy jednak nie czekając na swoją remizę brali czynny udział w akcjach bojowych jak i na zawodach organizowanych wówczas przez Komendę Powiatową w Pruszczu Gdańskim.


Fot. Drużyna OSP Przywidz podczas zawodów rejonowych w Pruszczu Gd. w 1976 roku.


Fot. DruhowieStrojecki Józef i Szustak Ireneusz po skończonym ćwiczeniu bojowym.

24 listopada 1979 roku włodarze Gminy Przywidz na czas remontu restauracji Gminnej Spółdzielni zamienili remizę w knajpę wiejską. Chwała????? im za to.

Działalność OSP jednak nie ustała całkowicie, boksy garażowe z łaskawości władz zostały w zarządzie Strażaków.

W tym samym roku przeprowadzono wybory do nowych władz OSP Przywidz celem jej uaktywnienia. Nowy Zarząd OSP w Przywidzu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes – Stefan Olszewski
 2. Naczelnik- Kloka Marek
 3. Z-ca Naczelnika – Strojecki Józef
 4. Skarbnik -Ropel Kazimierz
 5. Sekretarz – Strojecki Kazimierz
 6. Gospodarz – Karol Kluczyński

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca - Kluczyńska Mirosława
 2. Członek – Paczuła Józef
 3. Członek – Majchrzak Marian

Dnia 22 grudnia 1979 roku Zarząd OSP Przywidz powołał do działalności Kobiecą Drużynę Pożarniczą:

 1. Kluczyńska Mirosława
 2. Kloka Małgorzata
 3. Bawelska Lucyna
 4. Borowik Lucyna
 5. Brzezińska Cecylia
 6. Kloka Lidia
 7. Rożak Daria

Drużyna kobieca po kilku szkoleniach i niełatwych ćwiczeniach zaczęła dorównywać w działaniach ćwiczebnych kolegom płci męskiej z OSP.

Dzięki zmianie władz OSP i połączeniu sił, działalność się zwiększyła o imprezy kulturalne i prace porządkowe. Została zorganizowana Zabawa Sylwestrowa strażacka na powitanie 1980 roku, w lutym powołano do życia Harcerską Drużynę pożarniczą.


Fot. Prezes Dh Olszewski Stefan oraz druhna Lidia Kloka podczas prac porządkowych przy remizie w czasie przerwy na „napoje” – oficjalnie podano że pito oranżadę.


Fot. Samochód Pożarniczy Żuk na tle remizy.1979

W maju 1981 roku odbyły się zawody gminne w Przywidzu w których uczestniczyły cztery jednostki straży z terenu gminy Przywidz:

 1. OSP Przywidz
 2. OSP Jodłowno
 3. OSP Nowa Wieś
 4. Zakładowa OSP Trzepowo


Fot. Odprawa drużyn pożarniczych przed zawodami


Fot. Męska drużyna pożarnicza w składzie: Guzowski Leon, Jursza Józef, Mieczysław Paczuła, Ropel Kazimierz, Mirosław Olszewski, Szopiński Jan.


Fot. Harcerska Drużyna Pożarnicza OSP Przywidz przed zawodami.1981

Drużyną harcerską czyli pracą z młodzieżą zajmował się Dh Kloka Marek, trzeba przyznać że miał smykałkę do pracy z chłopcami i dziewczętami. Zabierał ich na obozy strażackie, całkowicie zorganizowane i zaplanowane przez niego do obszarów niezamieszkałych w okolicy Luzina i Strzebielina. Na ten temat była wzmianka w gazecie lokalnej „Głos Wybrzeża”.