Konsultacje zapisów regulaminów

W związku z rozpoczęciem prac nad nowelizacją regulaminów: Umundurowania, Odznak i Wyróżnień oraz Sztandarów Biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do tych dokumentów. Prosimy aby każdorazowo propozycja posiadała uzasadnienie.

Uwagi w formie elektronicznej prosimy kierować na adres: op@zg.zosprp.pl lub formie tradycyjnej: Biuro ZG Związku OSP RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa. Z dopiskiem „UWAGI DO REGULAMINÓW”.

Termin zgłaszania uwag: 20.05.2008 r.