Główna Komisja Rewizyjna

1. Ryszard Migdalski - województwo dolnośląskie
2. Marian Mikołajczyk - województwo kujawsko-pomorskie
3. Wiesław Różyński - województwo lubelskie
4. Andrzej Brachmański - województwo lubuskie
5. Jan Dudek - województwo łódzkie
6. Jerzy Obstarczyk - województwo małopolskie
7. Karol Podleśny - województwo mazowieckie
8. Lucjan Kędzia - województwo opolskie
9. Tomasz Lorenc - województwo podkarpackie
10. Zbigniew Sokołowski - województwo podlaskie
11. Grzegorz Pladzyk - województwo pomorskie
12. Mieczysław Skręt - województwo śląskie
13. Marcin Parka - województwo świętokrzyskie
14. Julian Lemiech - województwo warmińsko-mazurskie
15. Tadeusz Tomaszewski - województwo wielkopolskie
16. Henryk Jerzyk - województwo zachodniopomorskie