OSP Chełmek

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej nr. VI/75 z 23 Lutego 2004 r. zostali włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a jest to duże wyróżnienie, ale i ogromne zobowiązanie.

Wyróżnienie, bo wszystkie OSP włączone do tego Systemu muszą spełnia dwa podstawowe warunki.

Pierwszym jest posiadanie odpowiedniego wyposażenia technicznego: a więc co najmniej dwa samochody pożarnicze, sprzęt gaśniczy w postaci pomp specjalistycznych – do tłoczenia oraz wypompowywania wody – szlamowa, pływająca z odpowiednia ilością węży do nich, a także sprzęt do ratownictwa drogowego i medycznego, oraz nowoczesny system łączności i alarmowania.

Te wszystkie środki techniczne, zarówno do ratownictwa jak łączności wraz z nowoczesną strażnicą udało się osiągnąć naszej OSP, dzięki zapobiegliwości strażaków z jednej strony, i zrozumieniu władz samorządowych z drugiej strony, a szczególnie Burmistrza Chełmka Andrzeja Saternusa.

Drugim warunkiem było posiadanie odpowiednio przygotowanej, sprawnej fizycznie i wiekowo kadry JOT – czyli Jednostki Operacyjno-Technicznej, w skład której wchodzą naczelnik i dowódcy sekcji, kierowcy z uprawnieniami, operatorzy sprzętu technicznego, radiooperatorzy, ratownicy medyczni i strażacy z podstawowym wyszkoleniem.

Nad sprawnością techniczną sprzętu strażackiego jak i jakością kadry strażackiej JOT czuwa Naczelnik OSP d-h Stanisław Smoleń oraz jego z-ca d-h Tomasz Gembołyś. To dzięki ich zaangażowaniu i umiejętnościom organizacyjnym OSP nasza jest wysoko notowana w powiecie oświęcimskim, czego dowodem jest ostatnia inspekcja kompleksowa sprzętu, jakości kadry oraz systemu alarmowania przez Inspektora Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu przeprowadzona ostatnio 3 listopada br. Jej ocena to wynik bardzo dobry, co stawia naszą OSP wysoko w rankingu powiatowym tych organizacji.

Efektami tej sprawności i organizacji działań Naczelnika Smolenia i jego Zastępcy Gembołysia Tomasza oraz sprawnego systemu alarmowania to wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie 5-10 minut po ogłoszeniu alarmu. W wypadku zagrożenia pożarowego, drogowego lub losowego, wystarczy wykręcić w telefonie numer 998 lub 112 a wówczas dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu sygnałem radiowym włącza syrenę alarmową na strażnicy i powiadamia telefonicznie Naczelnika OSP oraz strażaków którzy własnymi samochodami lub pieszo zgłaszają się do strażnicy i wyjeżdżają do akcji.

Aby tak sprawnie działać wymaga to zbiorowego wysiłku zarówno Naczelnika i jego zastępcy, jak i pozostałych członków Jednostki. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt iż wszyscy Oni są czynni zawodowo, pracują w różnych zakładach pracy i nie zawsze mogą z pracy udać się do akcji ratowniczej. Toteż mimo tych trudności i akcji o rożnych porach dnia i nocy, wszyscy Oni tak dostosowali swoje obowiązki służbowe i prywatne, do tego aby być strażakiem, ze ich działania przebiegają bez większych zakłóceń. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę fakt, że ich praca i zaangażowanie nie jest wynagradzane, bo nie otrzymują za swoją pracę pieniędzy, to uważamy iż wyniki ich pracy, gaszenie pożarów, usuwanie klęsk żywiołowych i to o różnych porach dnia i nocy i bezinteresowne poświęcenie temu celowi swojego prywatnego czasu zasługują na nasze społeczne uznanie.

Dodać należy, że tylko do końca listopada 2007 roku strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczo gaśniczych aż 122 raz, z czego: 15 razy gaszono pożar lasu, 25 razy trawy i łąki, 4 razy pożary w domach, 5 razy usuwano skutki losowe, 11 razy gaszono pożar w kontenerach, 2 razy wysypisko śmieci na Kamionce i 60 razy usuwano z pomieszczeń osy lub szerszenie.

Udział w tych działaniach mają druhowie: Gembołyś Tomasz – 108 razy, Smoleń Krystian – 82 razy, Smoleń Stanisław – 40 razy, Jugas Piotr – 36 razy, Sowa Dariusz – 32 razy, Lączak Krzysztof – 28 razy, Marchlewski Sebastian – 27 razy, Maca Piotr – 26 razy, Gondzik Tomasz – 14 razy, Gembołyś Grzegorz – 13 razy, Gąska Krzysztof – 6 razy, Gąska Radosław – 4 razy, Grzesiak Wojciech – 3 razy, Kobyłczyk Krzysztof – 3 razy, Świdergał Wlodimierz – 3 razy, Cieśla Daniel -2 razy, Brombosz Bartosz – 2 razy, Sarna Andrzej – 2 razy, Słonina Zbigniew – 2 razy.

 Jest to z ich strony fascynacja bycia strażakiem i zamiłowania do pracy społecznej, dodajmy pracy użytecznej i potrzebnej.

Kreśląc tę informację mamy nadzieję iż społeczeństwo Chełmka doceni użyteczność działań strażackich na terenie naszego Miasta i zaszczyci nasze imprezy i uroczystości większą niż dotychczas frekwencją, co dla strażaków będzie najmilszą formą podziękowania za ich bezinteresowność w działaniu.

Równocześnie pragniemy serdecznie podziękować Mieszkańcom naszego Miasta za dobrowolne datki składane na nasze cele przy okazji rozprowadzania naszych kalendarzy.

Zarząd OSP Chełmek