OSP Chęciny

Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach została założona 14 marca 1901 r. Pierwszym prezesem został ks. Czesław Rydzewski.

W latach 1905-08 władze carskie zawiesiły działalność straży za udział strażaków w anty carskich wystąpieniach.

W 1920r straż Chęcińska zaangażowała się w akcje niesienia pomocy walczącym o Górny Śląsk i wypłatą 627 marek wsparło powstańców i przyszły plebiscyt.

W latach 1917-1925 sekretarzem straży był osobisty przyjaciel J. Piłsudzkiego płk. dr. Józef Bellert.

W 1939 strażacy brali czynny udział w obronie kraju, a w latach okupacji w większości byli członkami AK.

W 1941 hitlerowcy przygotowali się do konfiskaty dzwonów z Kościoła św. Bartłomieja. Wówczas strażacy w ramach ratowania przekazali okupantowi swoje hełmy mosiężne. Hitlerowcy zrezygnowali z konfiskaty dzwonów, a strażakom przekazali hełmy niemieckie.

W latach 1908-1970 w straży działała orkiestra dęta, która została rozwiązani za odmowę grania na pochodzie 1-go maja. Sztandar Strażacki ufundowali mieszkańcy Chęcin w 1946 roku. Wykonały go Sio­stry Bernardynki. Na jednej stronie płatu sztandaru znajduje się wizerunek Matki Boskiej, a na drugiej Świętego Floriana. W latach powojennych ówczesne władze zabraniały prezen­towania sztandaru w miejscach publicznych, a zwłaszcza podczas uroczystości państwowych. Początkowo sztandar był przechowywany w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Chęcinach. Proboszcz chęciński, ksiądz Stanisław Machowski, obawiając się represji, poprosił OSP o zabranie sztandaru z świątyni.

Lata 70 i 80 to stagnacja w straży. Władze chciały straż w Chęcinach zlikwidować ze względów politycznych, ale jednostka przetrwała ten trudny okres swoich dziejów.

W roku 1995 został wybrany zarząd, który zaczął OSP dźwigać z zapaści. Przeniesiono remizę do adaptowanego budynku i zakupiono samochód Star 244 RS. W 1997r. włączono straż do KSRG. W 2001r. uroczyście obchodzono 100 lecie istnienia jednostki. Aktualnie jednostka prężnie się rozwija i bierze udział w wielu akcjach ratowniczo- gaśniczych. Co roku udaje się zakupić nowy sprzęt, co pozawala działać jeszcze bardziej efektywnie. W 2005 roku karosowano samochód Star 244, przez co sprzęt, który dotychczas był w remizie znalazł miejsce w samochodzie.

 

Pojazdy OSP Chęciny:

 

1901-1938 wozy konne
1938-1945 samochód Chevrolet- skonfiskowany przez Armie Czerwoną
1945-1960 wozy konne
1960-1978 Star 21
1978-1995 Star 25
1995 do nadal Star 244 RS na nowo karosowany w 2005 roku

 

Wykaz zabytkowego sprzętu na stanie OSP:

 

- Prądownica pianowa „KOMET”, rok prod. 1941

- Zasysacz piany „KOMET”, typ 336, rok prod. 1941
- Smok lata międzywojenne
- Hydronetka, rok prod. 1956
- Prądownice: 1 szt. przedwojenna, inne od 1956 do 1974
- Gaśnica, rok prod. 1899
- Pasy z okresu międzywojennego
- Lampy naftowe od wozu konnego, początek XX w.
- Hełmy oficerskie, początek XX w.
- Hełmy z lat 1970- 1980
- Fresk św. Floriana 29.12.1997, autor Dudek Robert

Aktualnie OSP w Chęcinach posiada jeden średni samochód. Jednostka dysponuje sprzętem: węże tłoczne i ssawne, armatura pożarnicza, podstawowy sprzęt burzący, torba medyczna, motopompy (SPEC-POŻ, PO5, Niagara1 oraz szlamowa), agregat prądotwórczy, piła do drzewa, aparaty powietrzne, drabiny, kompresor, najaśnice oraz wiele innego drobnego sprzętu.


Samochód Star 244rs GBAM 2,8/16+8
Sztandar OSP
fresk św. Floriana

 

rok 1936r.
rok 1942r.

 

po akcji w 1985r.
spotkanie opłatkowe 2000r.
100 lecie OSP Chęciny 2001r.