OSP Mrzeżyno

W połowie lat sześćdziesiątych minionego wieku, mała osada rybacka Mrzeżyno, dostała szansę rozwoju. Teren między garnizonami wojskowymi został udostępniony dla ruchu turystycznego. Gwałtownie zaczęły powstawać ośrodki wczasowe z drewnianych domków. W okresie letnim liczba mieszkańców wynosiła ok. 16 000, a w związku z tym występujące zagrożenie pożarowe w miejscowości i znajdujące się na jej terenie zakłady pracy i obiekty spowodowały, że w miejscowości tej koniecznym było powołanie jednostki straży pożarnej.

W roku 1966 została zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna, w której szeregi wstąpiło 30 mieszkańców Mrzeżyna, którzy dobrowolnie w ramach społecznego zaangażowania podjęli się zabezpieczenia przeciwpożarowego miejscowości i obiektów usytuowanych na jej terenie działania. Decyzją do powołania była Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach nr 61/481/66 z dnia 14.XII.1966. Natomiast wyposażenie tej jednostki w podstawowy sprzęt pożarowy zostało ustalone planem ochrony przeciwpożarowej powiatu zatwierdzony Uchwałą PRN nr XVI/134/67 z dnia 23.VI.1967r.

Grupę inicjatywną i pierwszy zarząd stanowili druhowie; Kapeliński, Karpiński, Demski oraz wieloletni kierowca-mechanik Witold Włodarczyk, odznaczony najwyższymi odznaczeniami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

W latach 1971 – 1974 w czynie społecznym przy współpracy z Komendą Powiatową PSP wybudowany został dom strażaka. W 1976 otrzymaliśmy pierwszy wóz bojowy STAR 25, a w 1986 nastąpiła wymiana wozu na GBA STAR 244, który znajduje się w jednostce do dnia dzisiejszego. Przełomowy dla Jednostki okazał się rok 2002, kiedy to Decyzją Nr XVI/05 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Jednostka OSP w Mrzeżynie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tym samym teren działania objął także tereny poza gminą Trzebiatów.

W ostatnich latach wykonano remont bieżący remizy strażackiej. Dzięki wieloletnim staraniom Zarządu OSP w Mrzeżynie, w roku 2006 jednostce przekazano w zarządzanie budynek ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego. Ośrodek posiada pokoje 3 i 4 osobowe, zaplecze kuchenne oraz dużą świetlice i parking. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrzeżynie posiada profil ratownictwa wodnego, zrzeszając jednocześnie wyszkolonych członków w tym zakresie. Na swym wyposażeniu posiada łódź ratunkową do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych. W maju 2007 roku za ofiarną służbę, mieszkańcy Mrzeżyna i gminy Trzebiatów ufundowali OSP sztandar. Jednostka również została odznaczona brązowym medalem „ ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

W skład Zarządu wybranego w roku 2006 wchodzą:
Prezes - Mirosław SMERDEL
Naczelnik - Krzysztof WŁODARCZYK
Sekretarz - Grzegorz SMULSKI
Skarbnik - Zbigniew JABŁOŃSKI
Członek - Lech KARPIŃSKI

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Przewodniczący - Krzysztof KARCZEWSKI
Członkowie - Adam DABROWSKI
Członkowie - Andrzej BARCIKOWSKI

Od 5 lat, w porcie w Mrzeżynie,organizowany jest Festyn edukacyjny pn. "Bezpieczna Woda". Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach, wspólnie z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzebiatowie z dużym zaangażowaniem współuczestniczy w organizacji tego festynu, korzystając przy tym z pomocy strażaków z sekcji płetwonurków z KP PSP w Łobzie oraz Nadleśnictwa Gryfice. Głównym założeniem organizacyjnym festynu jest dotarcie do jak najszerszej rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych z informacjami na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa w życiu codziennym, zasad udzielania pierwszej pomocy itp.