Ważne!!! ZG ZOSP RP informuje

W dniu 1 stycznia 2004 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz ustawy – z tej samej daty – Przepisy wprowadzające ww. ustawę Dz.U. Nr 96, poz. 874.